logo

Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350     Łukasz Weber tel. +48 691 737 853     biurotechnologia-wody.pl

Linki

Strona Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich, a na niej: aktualności prawne, szkolenia, wymiana doświadczeń

 

Strona Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Dział Monitoring Jakości Sanitarnej Wody. Na stronie: Aktualności, Komunikaty, Raporty Jakości Wody, z podziałem na województwa

 

Strony Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

 

Oddział wielkopolski

Oddział dolnośląski

Oddział warszawski

Oddział krakowski
Oddział białostocki

Oddział toruński

Oddział gdański

 

Tygodniowy Biuletyn Stanu Wody - Strona Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

 

Aktualne stany wód powierzchniowych i podziemnych - Mapy. Strona Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

 

Strona Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

 

Strona Polskiej Izby Ekologii

 

Strona Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

 

SZKOLENIA I KONFERENCJE

  • Szkolenia technologiczne i eksploatacyjne dla załogi i kadry zarządczej SUW
  • Projekty budowy, modernizacji, rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody
  • Wielowariantowe, porównawcze koncepcje technologii uzdatniania wody
  • Analizy technologiczne problemów uzyskania odpowiedniej jakości wody na SUW
  • Kompleksowe audyty technologiczne Stacji Uzdatniania Wody
Szkolenia i konferencje - Formularz kontaktowy

Losowe zdjęcia

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
        Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350
Łukasz Weber tel. +48 691 737 853

        biurotechnologia-wody.pl

© Copyright 2019 www.technologia-wody.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl