logo

Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350     Łukasz Weber tel. +48 691 737 853     biurotechnologia-wody.pl

szkolenia

Z wizytą na SUW

SUW Września

 

Technologia uzdatniania wody. Stan obecny

Stacja Uzdatniania Wody dla miasta Września uzdatnia wodę z pokładów trzeciorzędowych. Wodociąg dysponuje piętnastoma studniami o głębokości ok. 100,0 m każda. Wodę surową cechuje podwyższona zawartość związków żelaza, manganu, amoniaku oraz humusowa barwa.

Tabela 1. Jakość wody surowej ujmowanej ze studni głębinowych

 

Parametr

Jednostka

Wartość minimalna

Wartość maksymalna

Barwa

[mgPt/L]

20,4

56,0

Mętność

[NTU]

0,4

3,2

pH

[-]

6,9

7,3

Utlenialność

[mgO2/L]

3,5

5,1

Amoniak

[mgNH4/L]

0,65

0,90

Żelazo ogólne

[mgFe/L]

0,55

1,63

Mangan

[mgMn/L]

0,21

0,30

 

Ujmowaną wodę głębinową poddaje się napowietrzaniu na kaskadach, po których trafia ona do zbiornika reakcji o objętości ok. 100,0 m3. Kaskada napowietrzająca Zapewnia to w maksymalnych - letnich godzinach pracy ujęcia czas przetrzymania ok. 0,5 h. Z komory reakcji woda napowietrzona tłoczona jest na filtry ciśnieniowe. Układ uzdatniania został podzielony na dwa równoległe ciągi technologiczne składające się z dwóch pomp drugiego stopnia oraz trzech filtrów ciśnieniowych. Woda przefiltrowana jest chlorowana, przy użyciu podchlorynu sodu i gromadzona w zbiornikach wody czystej skąd poprzez pompownię III stopnia, sterowaną falownikiem, trafia do odbiorców.

Stacja dysponuje sześcioma filtrami ciśnieniowymi o średnicy 2,40 m, co daje całkowitą powierzchnię filtracji ok. 27,1 m2. Do uzdatniania wody wykorzystano złoża antracytowo - kwarcowe o całkowitej wysokości 1,60 m (1,00 m warstwy antracytu oraz 0,60 m warstwy kwarcu).

Filtry płukane są co siedem dni wodą surową, zaś cykl płukania składa się z następujących faz:

- wstępne płukanie wodą - 3 min (przepływ ok. 160 m3/h, intensywność 9,83 l/s*m2)

- przerwa - 1 min,

- płukanie powietrzem - 3 min,

- przerwa - 12 min,

- płukanie wodą - 4 min (taka sama intensywność jak za pierwszym razem)

- spust pierwszego filtratu -2 min.

 

FiltryPopłuczyny oraz pierwszy filtrat odprowadzane są bezpośrednio do kanalizacji co stanowi istotny czynnik wspomagania procesu usuwania fosforu na oczyszczalni ścieków we Wrześni [tlenki żelaza (III) wiążą fosfor, który jest usuwany po części już w osadnikach wstępnych.

Eksploatacja stacji została w zasadzie w pełni zautomatyzowana. Obsługa ręczna ogranicza się do kontroli ruchu urządzeń, obserwacji poziomu wody w zbiorniku wody czystej oraz dostosowywaniu produkcji wody do zapotrzebowania, poprzez załączenie lub wyłączanie studni głębinowych.

 

 

Opomiarowanie wodociągu umożliwia bieżącą kontrolę i archiwizację następujących parametrów pracy układu:

- numer pracującej studni głębinowej,

- czas pracy danej studni od momentu załączenia,

- ilość wydobytej wody,

- ciśnienie wody surowej na wejściu na stację uzdatniania,

- poziom wody w zbiornikach reakcji,

- przepływ wody przez każdą z filtrowni,

- straty ciśnienia na filtrach (manometry różnicowe),

- mętność wody uzdatnionej,

- poziom wody w zbiornikach wody czystej,

- rozbiór wody na sieci,

- ciśnienie na wyjściu ze stacji,

- przepływ wody płuczącej.

 

 

Ponadto wewnętrzny monitoring jakości uzdatnianej wody prowadzony przez Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni obejmuje badania wody w następujących miejscach ciągu technologicznego:

- woda surowa (wszystkie 15 studni badane są 2 razy w ciągu roku),

- jakość wody po każdym z filtrów (raz na tydzień, każdy filtr kontrolowany jest w zakresie Mn, Barwy, Mętności; raz w miesiącu pełna analityka),

- jakość wody uzdatnionej (podobnie jak filtry).


PompowniaTak szeroki monitoring techniczno - technologiczny pozwala na bieżąco obserwować procesy zachodzące w toku uzdatniania wody oraz interweniować szybko, w razie stwierdzonych nieprawidłowości, lub odstępstw od uśrednionych i oczekiwanych wyników.

Generalnie procesy przebiegają stabilnie pozwalając uzyskiwać wysokie efekty uzdatniania wody w zakresie podstawowych wskaźników. Pewne przekroczenia dotyczą jedynie humusowej barwy, która po filtrach wynosi ok. 15,0 - 20,0 mgPt/L.

 

Na bazie SUW Września warto wspomnieć o kilku zagadnieniach eksploatacji SUW opartych na układach ciśnieniowych, które bezpośrednio tego obiektu dotyczyły, a mianowicie:

- problemu zrywania żelaza z filtrów w różnych sytuacjach technologicznych (i wpływu tego zrywania na efekty),

- naturalnego wpracowania filtrów do usuwania manganu z wody,

- wspomagania wpracowania poprzez dawkowanie nadmanganianu potasu.

 

Wszystkie te zagadnienie znajdziecie Państwo w dziale Praktyka

 

 

Dodano: poniedziałek 11 czerwca 2007

Losowe zdjęcia

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
        Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350
Łukasz Weber tel. +48 691 737 853

        biurotechnologia-wody.pl

© Copyright 2019 www.technologia-wody.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl