logo

Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350     Łukasz Weber tel. +48 691 737 853     biurotechnologia-wody.pl

Z wizytą na SUW

Ciekawa historia wodociągów w Oleśnicy
Prezentujemy link do ciekawego artykułu poświęcony długiej historii wodociągów oleśnickich, autorstwa Pana Przemysława Łuczaka. "Prawdopodobnie za panowania księcia Karola II Podiebrada (1565-1617 r.) w Oleśnicy powstał pierwszy wodociąg (wg Zbigniewa Podurgiela). Dom wodociągów (Wasserkunst) znajdujący się w pobliżu nieistniejącej już bramy Bydlęcej (ul. św. Jadwigi) wyposażony był w drewniane koło czerpakowe i zbiornik na wodę. Stamtąd woda była prowadzona drewnianym podziemnym rurociągiem wzdłuż obecnej ulicy Okrężnej (Röhrstrasse - czyli rurowej), do Rynku, gdzie znajdowały się dwa publiczne ujęcia wody. Woda zasilająca miejskie wodociągi doprowadzana była kanałem wykopanym prawdopodobnie w celu napełnienia fosy miejskiej, lub specjalnie dla potrzeb wodociągów. Kanał rozwidla się od rzeki Oleśnicy w Spalicach, przebiega przez park miejski przy ulicy Brzozowej aż do Bramy Bydlęcej (Namysłowskiej), dalej wzdłuż murów, aż do nieistniejącego już młyna przy ulicy Młynarskiej. W okolicy obecnej ulicy Kruczej kanał ten łączy się z rzeką. Obecnie kanał ten w całości biegnie pod ziemią. Wykopaliska prowadzone w mieście wskazują, że sieć drewnianych wodociągów musiała wraz upływem czasu ulec znacznej rozbudowie..."


czytaj więcej

Dodano: piątek 9 stycznia 2009
Nowe wieże ciśnień w bazie
W naszej bazie wież cisnień zamieściliśmy nowe, ciekawe obiekty architektury wodociągowej i kolejowej. Są to wieże ciśnień ze Świdnicy (stara wieża), Kościana, Kępna, Lwówka Śląskiego, Złotoryi, Świdnicy (nowa wieża), Sztumu i Malborka. Dziękujemy wszystkim, którzy nadsyłają zdjęcia i jednocześnie zachęcamy do przesyłania fotografii obiektów wodociągowych ze swoich miast, które z przyjemnością zamieścimy na stronie.
A to zamieszczone wieże wraz z linkami do galerii:


czytaj więcej

Dodano: niedziela 20 kwietnia 2008
Analiza technologiczna przypadku problemów z uzdatnianiem wody podziemnej na filtrach otwartych
Eksploatacja Stacji Uzdatniania Wody, pracujących nawet w oparciu o najprostsze rozwiązania technologiczne niejednokrotnie nastręcza wielu problemów. Czasami kryją się one w najmniej oczekiwanym miejscu, gdzie wydawałoby się, że nie powinno ich być. Jednym z takich przykładów jest obiekt, którego analizę technologiczną przedstawiono w niniejszym artykule. Stacja Uzdatniania Wody, o której mowa opiera się w zasadzie o dwa podstawowe procesy technologiczne - jest to napowietrzanie i filtracja. Oba procesy przebiegają w systemie otwartym.Napowietrzanie opiera się o klasyczne dysze białostockie, natomiast filtracja odbywa się na wysokich złożach kwarcowych.


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 14 kwietnia 2008
Wieża ciśnień w Kościanie
Wielkopolska jest znana w środowisku eksploratorów, fotografików i poszukiwaczy wszelakiej maści z pięknych i przede wszystkim doskonale zachowanych wież ciśnień. Część z nich prezentowaliśmy już na naszej stornie internetowej w galerii. Dziś kolejna wieża w Kościanie.


czytaj więcej

Dodano: niedziela 24 lutego 2008
Z wizytą na SUW przy ul. Chopina w Chodzieży
Stacja Uzdatniania Wody wraz z ujęciem wód podziemnych przy ul. Chopina jest obecnie najważniejszym źródłem zaopatrzenia w wodę dla miasta Chodzieży. Obiekt ten eksploatowany jest przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. w Chodzieży, która realizuje na terenie aglomeracji Chodzież usługi zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Spółka działająca na terenie miasta i gminy Chodzież obsługuje razem sześć stacji uzdatniania wody (dwie na terenie miasta i cztery na terenie gminy Chodzież).
Prezentujemy ciekawy artykuł autorstwa Pana mgr inż. Tomasza Biszofa z MWiK z Chodzieży opisujący technolgię Stacji, uzyskiwane efekty oraz przedstawiający wnikliwe obserwacje i spostrzeżenia w eksploatacji tego typu układów uzdatniania, pomocne w praktyce zawodowej.


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 18 lutego 2008
SUW Nowy Folwark
Stacja Uzdatniania Wody dla miejscowości Nowy Folwark, jest jednym z wiejskich obiektów eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni. Do użytku oddano ją w 1995 roku, i jak na tamte czasy była bardzo nowoczesna, w pełni zautomatyzowana i z założenia - bezobsługowa. Podstawowym zadaniem zaprojektowanego układu technologicznego jest usunięcie z ujmowanej wody trzeciorzędowej ponadnormatywnych zawartości żelaza, manganu, i amoniaku.


czytaj więcej

Dodano: czwartek 23 sierpnia 2007
SUW Granica - charakterystyka obiektu
Stacja Uzdatniania Wody „Granica” jest jednym z trzech obiektów uzdatniających wodę dla miasta Świnoujście. Zakład ten jest interesujący z kilku względów: Położenie – SUW „Granica” po wstępnym ustaleniu granic w Poczdamie znajdowała się poza granicami kraju – decyzją władz radzieckich dokonano korekty granic i obszar wraz ze stacją o powierzchni ok 75 ha włączono do Polski, tworząc swego rodzaju cypel wysunięty w obszar niemiecki; Architektura – budynek zakładu został wybudowany przez Niemców z początkiem XX wieku; do dziś zachował się praktycznie w niezmienionym stanie (poza niezbędnymi remontami); zaś szczególną uwagę zwraca oryginalna więźba dachowa i stolarka sufitowa w halach technologicznych (również w hali filtrów), zachowana, w doskonałym stanie, mimo niewątpliwie agresywnej atmosfery panującej wewnątrz budynku.


czytaj więcej

Dodano: wtorek 3 lipca 2007
SUW Września
Na początek prezentujemy obiekt znanej w środowisku wodociągowym Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni. Jej historia sięga 1907 roku. Niestety do dnia dzisiejszego nie zachowała się dokumentacja z okresu budowy ujęć wody. Stare sprawozdania mówią, że początkowo wodę ujmowano z dwóch studni głębinowych o głębokościach ponad 140 m. Do studni wtłaczano powietrze pod ciśnieniem i systemem mamutowym pobierano wodę. Jej uzdatnianie opierało się o odżelaziacze koksowe i dwa filtry żwirowe. Uzdatnioną wodę gromadzono w zbiornikach wody czystej po pojemności 80,0 m3. Ze zbiorników dwie pompy odśrodkowe odprowadzały wodę do zbiornika wieżowego na wysokość 35 m - skąd dalej grawitacyjnie kierowano ją do miasta [Szambelańczyk R. "Historia ujęcia wodociągowego i wieży ciśnień we Wrześni w latach 1907 - 2006"; FE 2/2006].Ujęcie pierwszy raz modernizowano w 1956-57 roku, zaś ostatnia, gruntowna modernizacja miała miejsce pod koniec lat 90'tych.


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 11 czerwca 2007

Losowe zdjęcia

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
        Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350
Łukasz Weber tel. +48 691 737 853

        biurotechnologia-wody.pl

© Copyright 2019 www.technologia-wody.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl