logo

Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350     Łukasz Weber tel. +48 691 737 853     biurotechnologia-wody.pl

szkolenia

Technologia teoretyczna

Ciekawe artykuły: "Toksyczne oddziaływanie glinu"

"Wysokie stężenie glinu wypłukiwanego z gleby przez kwaśne deszcze, jest przyczyną śnięcia ryb. Kiedy pH wody spada poniżej 5,5 zaczynają one chorować i zdychają. (...) Pierwiastek ten osiada w skrzelach i zaburza dostawę tlenu, powodując, że w końcu ryba się dusi." Ciekawych informacji dostarcza część poświęcona oddziaływaniu glinu na organizm człowieka, w której czytamy m.in., że glin do organizmu człowieka dostaje się drogą oddechową i pokarmową, akumulując się dalej w tkankach, zaś nadmiar tego pierwiastka w organizmie człowieka może powodować rozmiękczanie kości, nadwrażliwość na migotanie światła, czy gwałtowne skurcze mięśni. Osobnym przedmiotem badań wpływu glinu na organizm człowieka jest otępienie typu Alzheimera. Jak czytamy w artykule: "Przeprowadzone w 88 gminach w Anglii badania statystyczne wykazały prawdopodobną zbieżność występowania tej choroby od jakości spożywanej wody, zawierającej powyżej 0,01 mgAl/L. Na podstawie trzyletnich badań uzyskano wyraźnie dodatnią korelację - ryzyko zachorowań zwiększało się wraz ze wzrostem stężenia tego pierwiastka".
W drugiej części artykułu autorka przedstawiła wyniki badań własnych, przeprowadzonych na Politechnice Poznańskiej. Próbki wody do badań pobierano z wód rzeki Warty (dwa wytypowane punkty), w których stężenie glinu mieściło się w granicach od 0 do 0,12 mgAl/L.
Pobraną wodę poddawano koagulacji siarczanem glinu w dawce 50,0 mgAl/L. Glin oznaczano po 30 min kontaktu z wodą, w wodzie nadosadowej. Wyniki badań autorka zamieściła w postaci tabeli w artykule. Wskazują, one, że zawartość glinu w wodzie po koagulacji niejendokrotnie wychodziła poza dopuszczalny normą poziom tj. 0,2 mg/L.
 
Polecamy całą lekturę artykułu. 
 
Bibliografia artykułu:
 
  1. Derski W.  Izbicki R., Kisiel I., Mróz Z., "Mechanika skał i gruntów", PWN, Warszawa 1982
  2. Environmental Science Publisched for Everybody Round the Earht; www.atmosphere.mpg.de
  3. Gworek B: "Glin w środowisku przyrodniczym a jego toksyczność"; Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych; 29/2006
  4. Languaer - Lewowicka H. "Glin - zagrożenia środowiskowe"; Medycyna Środowiskowa; 1/2005
  5. Grocholski K., Jeż - Walkowiak J. Sozański M.M.: "Glin resztkowy w koagulacji domieszek wó powierzchniowych solami glinu" [w:] "Uzdatnienie, odnowa i ochrona wód"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; 1998
Dodał:
 
Łukasz Weber 
 
Dodano: wtorek 1 lipca 2008

Losowe zdjęcia

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
        Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350
Łukasz Weber tel. +48 691 737 853

        biurotechnologia-wody.pl

© Copyright 2019 www.technologia-wody.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl