logo

Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350     Łukasz Weber tel. +48 691 737 853     biurotechnologia-wody.pl

szkolenia

Technologia teoretyczna

Biblioteka Technologa. Konferencja: WODA 2006
W "Bibliotece Technologa" prezentujemy bibliografię, spis artykułów zamieszczonych w czasopismach branżowych, materiałach konferencyjnych, poświęconych szeroko rozumianej tematyce ujęć, uzdatniania, dystrybucji oraz zarządzania systemami wodnymi.Bibliografia jest pomocna w poszukiwaniach konkretnego zagadnienia, odsyła również do pozycji literaturowych, które zawierają informacje na interesujący temat.XIX Krajowa Konferencja, VII Międzynarodowa Konferencja: "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód" WODA 2006.


czytaj więcej

Dodano: sobota 22 grudnia 2007
Metody usuwania arsenu z wody
Zagadnienia występowania arsenu w przyrodzie, oraz jego wpływu na organizm człowieka były prezentowane w pierwszych artykułach z cyklu. Niniejszy artykuł prezentuje natomiast sposoby usuwania arsenu z wody. Istnieje szereg metod usuwania arsenu z wody. Niektóre z nich są tradycyjnymi metodami stosowanymi w technologii uzdatniania wody, w których arsen jest usuwany wraz z innymi zanieczyszczeniami. Inne natomiast są na etapie eksperymentalnym, a niektóre nie zostały w ogóle zastosowane w pełnej skali.


czytaj więcej

Dodano: wtorek 16 października 2007
Natlenianie wody - zapotrzebowanie wody na tlen
Tlen w technologii uzdatniania wody wykorzystywany jest do: utleniania żelaza, utleniania manganu oraz utleniania azotu amonowego - biologicznej nitryfikacji. Jest to wprawdzie najtańszy utleniacz, jednak jako jedyny pozwala skutecznie usunąć jon amonowy z wody do wartości wymaganych obowiązującym Rozporządzeniem (0,5 mgN-NH4). Ilość tlenu jaka powinna być wtłoczona do wody wynika z zapotrzebowania stechiometrycznego. Najwięcej potrzeba na utlenienie jonu amonowego, najmniej natomiast na utlenienie żelaza.


czytaj więcej

Dodano: niedziela 14 października 2007
Równowaga węglanowo wapniowa wody - czyli kiedy woda jest agresywna, a kiedy mogą się z niej wytrąca
Tematyka równowagi węglanowo - wapniowej jest zapomnianym elementem technologii uzdatniania wody zarówno podziemnej jak i powierzchniowej. Mało kto zastanawiał się w ogóle nad tym zagadnieniem, jeszcze mniej technologów wyznaczało parametry równowagi węglanowej w wodzie. Tymczasem niestabilna woda może być albo agresywna, mając własności korozyjne, sprzyjając niszczeniu urządzeń technologicznych (zwłaszcza filtrów studziennych, rurociągów tłoczących wodę surową, urządzeń napowietrzających, filtrów - albo z drugiej strony mogą się z niej intensywnie wytrącać węglany wapnia czy magnezu i to nie tylko po przegotowaniu, czy podgrzaniu (popularny "kamień"), co również jest przyczyną poważnych komplikacji technologicznych - zwłaszcza przy filtracji. W artykule przedstawiono wstępne zagadnienia z tej dziedziny technologii uzdatniania wody - metody oceny równowagi węglanowo - wapniowej.


czytaj więcej

Dodano: czwartek 20 września 2007
Wpływ związków arsenu na organizm człowieka
W nawiązaniu do artykułu poświęconego występowaniu arsenu w wodach naturalnych, przedstawiamy informacje dotyczące wpływu tego pierwiastka na organizm człowieka. Zawartość arsenu w tkankach organizmu człowieka waha się w przedziale od 0,1 do 0,5 ppm. Podwyższone jego ilości mogą pojawiać się w wątrobie, kościach, paznokciach, skórze i włosach (włosy są wskaźnikiem zawartości arsenu w organizmie) w stężeniu około 2 ppm.


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 13 sierpnia 2007
Występowanie arsenu w wodach naturalnych
Arsen, As (z łac. arsenicum), został odkryty w 1270 roku przez alchemika A.Magnusa. Jest to pierwiastek chemiczny z bloku p, należący do piątej grupy układu okresowego pierwiastków. Pierwiastek ten jest półmetalem występującym w kilku odmianach alotropowych.W ostatnich latach zainteresowanie arsenem znacznie wzrosło. Rzetelne informacje na temat występowania arsenu oraz jego wpływu na zdrowie są rzadko dostępne, ale jest oczywiste, że jest wiele krajów na całym świecie, gdzie arsen został wykryty w ilości większej niż określają to wytyczne (0,01 mg/L) i narodowe standardy. Kraje posiadające duże zasoby arsenu to m.in. Argentyna, Australia, Chile, Węgry, Meksyk, Peru i Tajlandia. Natomiast kraje, w których udokumentowano niekorzystny wpływ arsenu na zdrowie to Bangladesz, Chiny, Indie (Zachodnia Bengalia) i Stany Zjednoczonej Ameryki.


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 18 czerwca 2007

Losowe zdjęcia

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
        Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350
Łukasz Weber tel. +48 691 737 853

        biurotechnologia-wody.pl

© Copyright 2019 www.technologia-wody.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl