logo

Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350     Łukasz Weber tel. +48 691 737 853     biurotechnologia-wody.pl

szkolenia

Technologia praktyczna

Drenaż grzybkowy filtrów ciśnieniowych
Najczęściej stosowanym rozwiązaniem drenażu w filtrach ciśnieniowych są dysze grzybkowe. Ich prawidłowe funkcjonowanie niejednokrotnie wpływa bezpośrednio na jakość uzdatnionej wody. Do niedawna powszechnie stosowane były dysze ceramiczne - o znacznej wytrzymałości, nisko podatne na uszkodzenia w toku normalnych czynności eksplotacyjnych. Z uwagi jednak przede wszystkim na cenę obecnie stosuje się głównie dysze wykonane z tworzywa sztucznego. Ich funkcjonowanie nie zawsze jest prawidłowe i pozbawione problemów. Warto zatem, przy każdej nadarzającej się okazji kontrolować stan dysz i dokonywać ich wymiany (tym bardziej, że nie są to duże koszty).


czytaj więcej

Dodano: piątek 17 sierpnia 2007
Kontrola stanu aeratorów ciśnieniowych
Aerator stosowany w układach uzdatniania wody podziemnej jest urządzeniem najbardziej narażonym na negatywny wpływ związków występujących w wodzie surowej. Szczególnie źle oddziałuje na jego funkcjonowanie siarkowodór, agresywny dwutlenek węgla oraz siarkowodór. Żelazo osadza się na układzie dystrybucji powietrza powodując jego zapychanie i ograniczając ilość powietrza dostarczaną do procesu natleniania. Niejednokrotnie jest to pierwsza przyczyna problmów z usuwaniem żelaza, manganu, czy amoniaku. Dotyczy to zwłaszcza układów uzdatniania wody pracujących w systamie załącz / wyłącz (przestoje w nocy).Do póki aerator pracuje - powietrze wydostaje się przez dysze - żelazo się nie osadza. W momencie wyłączenia przepłwu wody (odcięcie powietrza) żelazo wytrąca się, osadza na ścianach urządzenia, zapycha układ dystrybucji powietrza. Jest to element wymagający ciągłej kontroli i konserwacji.


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 13 sierpnia 2007
Techniki przyspieszania naturalnego wpracownia złóż do usuwania manganu
Biorąc pod uwagę fakt, że proces wpracowania złóż filtracyjnych do usuwania manganu niejednokrotnie trwa bardzo długo (co prezentuje m.in. artykuł poświęcony wpracowaniu filtrów antracytowo - kwarcowych, prezentowany na stronie) czasami można przyspieszać ten proces stosując "chwyty" technologiczne. Jednym ze sposobów jest obniżanie prędkości filtracji. Generalnie można stwierdzić, że im prędkość ta jest niższa, tym złoża wpracowują się szybciej. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się (hipotetycznie) w tym, że podczas pracy złoża filtracyjnego z niską prędkością filtracji (zwłaszcza przy jednoczesnym usuwaniu na jednym złożu filtracyjnym związków żelaza i manganu) filtr jest rzadziej płukany, w wyniku czego zasiedlające złoże bakterie manganowe są mniej narażone na usuwanie z filtra wraz z popłuczynami.


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 13 sierpnia 2007
Wpracowanie filtrów do usuwania manganu - cz. II
Oprócz prędkości filtracji bardzo ważnym czynnikiem, który wpływa na wpracowanie filtrów do usuwania manganu jest obecność w wodzie czynnych substancji dezynfekcyjnych. Najczęściej jest to oczywiście chlor (dodawany jako dwutlenek chloru, podchloryn sodu, czy chlor gazowy) w celach dezynfekcyjnych, lub technologicznych, ale również może to być ozon czy nadmanganian potasu. Dlaczego obecność substancji dezynfekujących utrudnia wpracowanie złóż do usuwania manganu?


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 13 sierpnia 2007
Naturalne wpracowanie złóż antracytowo - kwarcowych do usuwania manganu
W trakcie rozruchu zmodernizowanej SUW Września wystąpiły problemy z wpracowaniem złóż antracytowo - kwarcowych do usuwania manganu. Były one na tyle poważne, że jak się okazało później ostateczne wpracowanie filtrów zajęło ponad 1,5 roku. Na bazie tego przykładu i wielu innych, prezentować będziemy całą gamę przypadków z wpracowaniem filtrów do usuwania manganu, wraz ze wskazaniem czynników, które opóźniają i przyspieszają w danej sytuacji ten proces. Pierwsza grupa czynników opóźniających wpracowanie zostanie po krótce omówiona na przykładzie właśnie SUW Września.


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 6 sierpnia 2007
Charakterystyka podstawowych wskaźników: odczyn, twardość, siarkowodór.
Kolejne wskaźniki, które charakteryzują jakość wody surowej i uzdatnionej to: twardość (popularny "kamień"), odczyn wody oraz zawartość siarkowodoru. Pierwszy z wymienionych ma szczególne znaczenie dla konsumentów, dwa kolejne dla technologów. Twardość wody podziemnej Jest to chyba najpoważniejszy problem wielu wodociągów. Twardość wody jest spowodowana obecnością związków wapnia (Ca) i magnezu (Mg).Zgodnie ze starymi przepisami twardość powinna się mieścić w granicach 60 - 500 mgCaCO3/L. Przepisy unijne twardości nie normują. Nowe Rozporządzenie obowiązujące w kraju, również wyklucza twardość z grupy wskaźników, na podstawie których Sanepid może wydać decyzję np o warunkowej przydatności wody do spożycia.


czytaj więcej

Dodano: piątek 3 sierpnia 2007
Podstawy eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Podziemnej. Charakterystyka podstawowych wskaźników: ż
Każda Stacja Uzdatniania Wody korzysta z innych ujęć, cechujących się różnym stopniem czystości wody. Nawet wody ujmowane z podobnej głębokości, będą różniły się pod względem rodzaju i ilości różnych związków, które nazywa się wskaźnikami jakości wody. W przypadku wód podziemnych podstawowymi wskaźnikami jakości są: żelazo, mangan, odczyn wody, jon amonowy, azotanowy i azotynowy, twardość wody, siarkowodór, barwa, mętność i utlenialność. Do bardzo ważnych wskaźników informujących o czystości wody i jej bezpośredniej lub warunkowej przydatności do spożycia zalicza się bakterie, wśród których wyróżnia się:


czytaj więcej

Dodano: piątek 3 sierpnia 2007
Ultrafiolet. Nowoczesna metoda dezynfekcji wody i ścieków.
Naświetlanie ultrafioletem jest nowoczesną metodą dezynfekcji wody pitnej i ścieków. Metoda ta z coraz większym powodzeniem jest stosowana w Polsce od blisko 30 lat. Zastosowanie chloru jako środka dezynfekcyjnego jest powszechnie znane na całym świecie. To najbardziej popularna, od dawna stosowana i najtańsza metoda dezynfekcji wody. Powszechnie znane efekty towarzyszące procesowi chlorowania wody to nieprzyjemny jej smak i zapach oraz powstawanie szkodliwych dla zdrowia ubocznych produktów tego procesu. Znana jest też niska skuteczność chlorowania w odniesieniu do bakterii Clostridium, Legionella, pierwotniaków Cryptosporidium, Giardia oraz enterowirusów, wirusów żółtaczki zakaźnej typu A i innych drobnoustrojów patogennych np. prątków gruźlicy.


czytaj więcej

Dodano: niedziela 22 lipca 2007
Jakość wody w studniach kopanych
Najwygodniejszym sposobem zaopatrzenia domu w wodę jest podłączenie go do lokalnej sieci wodociągowej. Jakość wody dostarczanej siecią wodociągową musi spełniać wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do picia i na potrzeby gospodarcze. Zakłady wodociągowe mają obowiązek stale kontrolować jakość dostarczanej przez siebie wody tak, aby do minimum ograniczyć ryzyko jej zanieczyszczenia. Całkowicie inaczej wygląda sytuacja, gdy musimy korzystać z wody ujmowanej ze studni prywatnych.Dawniej na terenach rolniczych studnia była jedynym źródłem wody pitnej - dzisiaj sytuacja uległa zmianie i znaczna część obszarów wiejskich została zaopatrzona w sieć wodociągową. Ludzie jednak ciągle korzystają z wody ze studni, gdyż wybierają wodę studzienną albo z przyczyn ekonomicznych (studnia jest darmowym źródłem wody), albo ze względu na brak dostępu do wodociągu. Są to najczęściej pojedyncze gospodarstwa, do których doprowadzenie wodociągu jest nieopłacalne, a jeszcze inni korzystają z tej wody w przekonaniu, iż jest ona lepsza od wody dostarczanej wodociągiem.


czytaj więcej

Dodano: czwartek 19 lipca 2007

Losowe zdjęcia

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
        Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350
Łukasz Weber tel. +48 691 737 853

        biurotechnologia-wody.pl

© Copyright 2019 www.technologia-wody.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl