logo

Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350     Łukasz Weber tel. +48 691 737 853     biurotechnologia-wody.pl

szkolenia

Technologia praktyczna

Rozwiązanie konkursu!
Rozwiązanie konkursu!!! Dziękujemy za bardzo liczny udział w konkursie. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób. Niestety nie wszystkie odpowiedzi były trafne. Rozwiązanie prezentujemy poniżej. Spośród prawidłowych odpowiedzi wylosowaliśmy zwycięzce, czy właściwie zwyciężczynię, którą została p. Monika Płazińska z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krynicy Zdroju. Serdecznie gratulujemy!!! Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci bardzo dobrego poradnika niemieckiego, poświęconego zagadnieniom dezynfekcji wody wydanego przez PROJPRZEMEKO z Bydgoszczy


czytaj więcej

Dodano: niedziela 17 lutego 2008
Usuwanie jonu amonowego z wody podziemnej
Obowiązujące przepisy z zakresu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określają maksymalną zawartość jonu amonowego na poziomie 0,5 mg NH4+/L. Jest to zmiana w stosunku do Rozporządzenia z 2002 roku, w którym maksymalne stężenie jonu amonowego na poziomie 0,5 mg/L dotyczyło wód chlorowanych, natomiast w przypadku wód niechlorowanych normy spełniała woda zawierająca do 1,5 mg NH4+/L. Obecnie wiele Zakładów Uzdatniania Wody (ZUW), w których do tej pory były spełnione wymagania dotyczące jakości wody uzdatnionej, stanęło przed koniecznością intensyfikacji procesów usuwania azotu amonowego.


czytaj więcej

Dodano: niedziela 20 stycznia 2008
Escherichia coli, proszona do zdjęcia! Nowa metoda identyfikacji bakterii
Pałeczki z rodzaju Escherichia występują w przewodzie pokarmowym zwierząt i ludzi. Niektóre typy E. Coli mogą powodować biegunki i inne zaburzenia ze strony układu pokarmowego u dzieci a także ludzi dorosłych. Inne mogą powodować choroby zwierząt domowych i hodowlanych. Z tych powodów zostały one wybrane jako wskaźnik sanitarny. Ich obecność w produktach żywnościowych,czy wodzie, wskazuje na zakażenie wtórne danego produktu. Określenie obecności tych bakterii w badaniachzajmuje przynajmniej dobę dla testów Rapid lub kilka dni dla standardowej analizy laboratoryjnej


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 17 grudnia 2007
Wyznaczanie długości cyklu filtracyjnego - pojemność masowa filtrów
Oprócz powszechnie znanej i często stosowanej zwłaszcza w przypadku filtrów ciśnieniowych, metody wyznaczania długości cyklu filtracyjnego na podstawie strat ciśnienia coraz bardziej popularnym sposobem, weryfikującą odczyty manometrów jest obliczanie pojemności masowych złóż i porównywanie z dopuszczalnymi dla danego materiału filtracyjnego wartościami.
Metoda obliczeniowa polega na wyliczeniu ile na filtrze zatrzymało się zawiesin - najczęściej żelaza (a w przypadku koagulacji - zawiesin pokoagulacyjnych - chociaż jest to nieco trudniejsze), a następnie porównaniu wyliczonej wartości z zalecaną dla danego złoża filtracyjnego.


czytaj więcej

Dodano: sobota 15 grudnia 2007
Wpracowanie do usuwnia manganu poprzez zaszczepianie starym złożem filtracyjnym
Metoda ta, bodaj najbardziej popularna, jest stosowana zazwyczaj podczas wymiany złoża, lub w sytuacji permanentnego braku efektów usuwania manganu. Wiąże się z częściowym przemieszaniem nowego złoża zasypywanego do filtra ze starym, usuwanym złożem. Badania wykazały, że skład chemiczny powłok tlenkowych pokrywających te ziarna zasadniczo nie różni się od składu chemicznego powłok pokrywających ziarna złóż katalitycznych, takich jak piroluzyt, brausztyn itp. Nie mniej jednak skład ten jest dostosowany do składu jakościowego uzdatnianej wody surowej oraz sposobu wstępnego przygotowania wody przed filtracją (metody napowietrzania, rodzaju dawkowanych reagentów itp.)


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 19 listopada 2007
Eksploatacja SUW z programem telewizyjnym w ręku :) i nie tylko
Produkcja wodociągu - jako zakładu użyteczności publicznej - poddaje się wahaniom zależnym od aktywności zasilanego obszaru. I tak w typowym obszarze miejskim (bez wielkiego, trzyzmianowego przemysłu, a raczej o charakterze usługowym) produkcja w nocy oczywiście wyraźnie spada, w dzień stopniowo rośnie. Inaczej kształtuje się latem podczas upałów, a jeszcze inaczej zimą. Oprócz tego, na pewno każdy eksploatator zauważa charakterystyczny rozkład rozbioru w typowe, świąteczne dni, czy podczas emisji w telewizji popularnego programu. W tym kontekście zapraszamy do typowo wodociągowej łamigłówki - na podstawie przebiegu rozbioru trzeba określić jaki to dzień, wydarzenie, program itp.


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 5 listopada 2007
Wysokie prędkości filtracji przez złoża chalcedonitowe
Podstawowym parametrem projektowym procesu filtracji jest prędkość filtracji rozumiana jako obciążenie hydrauliczne powierzchni filtracji. Według zaleceń literaturowych prędkość filtracji filtrów pospiesznych, usuwających żelazo i mangan z wód podziemnych, należy przyjmować z przedziału 7-10m/h [1]. Wyższe prędkości filtracji są stosowane w przypadkach potwierdzonych badaniami przedprojektowymi, dowodzącymi możliwość uzyskania wysokich efektów filtracji z większymi prędkościami (do 15 m/h). Badania takie prowadzą do określenia parametrów projektowych procesu filtracji (prędkość filtracji, wysokość złoża filtracyjnego) oraz pozwalają określić parametry eksploatacyjne, związane z długością cykli filtracyjnych oraz reżimem płukania filtrów [2,3,4,5]. Przyjęta na podstawie badań przedprojektowych prędkość filtracji decyduje o wielkości powierzchni filtracji, co wpływa na koszty inwestycji (liczba filtrów, niezbędna armatura, wielkość budynku filtrów).


czytaj więcej

Dodano: wtorek 30 października 2007
Podstawy eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Podziemnej. Podstawy usuwania żelaza i manganu.
Żelazo i mangan scharakteryzowane w pierwszej części cyklu stanowią podstawowe zanieczyszczenia wód podziemnych i to zarówno płytkich jak i głębokich. Ich usunięcie z wody jest stosunkowo proste, aczkolwiek konieczne jest przestrzeganie wielu zasad i procedur. Oba związki występują w wodzie w postaci rozpuszczonej. W takiej postaci mogą przejść przez każdy, nawet najdrobniejszy filtr wypełniony złoże kwarcowym, czy nawet antracytowo - kwarcowym, lub chalcedonitowym. Pewne możliwości w zakresie usuwania tych dwóch pierwiastków dają złoża katalityczne. Adsrobują (przyciągają) na swojej powierzchni żelazo i mangan


czytaj więcej

Dodano: wtorek 16 października 2007
Wyznaczanie długości cyklu filtracyjnego na filtrach ciśnieniowych po manometrach
Jedną z metod określania długości cyklu filtracyjnego - wyznaczania momentu płukania filtrów ciśnieniowych jest porównywanie wskazań manometrów zamontowanych na rurociągu wody surowej i wody uzdatnionej. W zasadzie podstawa metody jest słuszna. W miarę trwania cyklu następuje zapychanie złoża filtracyjnego zatrzymywanym na filtrze żelazem czy ogólnie zawieisną (np pokoagulacyjną), w efekcie czego filtr zaczyna stawiać opory, których wielkość zależy od kilku czynników. Do podstawowych elementów wpływających na zwiększanie strat ciśnienia na filtrze (zwiększanie oporów złoża) zalicza się: stopień zanieczyszczenia wody surowej (zawartość głównie żelaza, lub zawieisny pokoagulacyjnej, jeśli filtracja jest poprzedzona koagulacją), prędkość filtracji i oczywiście długość cyklu filtracyjnego. Ponadto opory filtra zależą od granulacji, rodzaju i wysokości zasypanego złoża filtracyjnego.


czytaj więcej

Dodano: czwartek 20 września 2007

Losowe zdjęcia

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
        Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350
Łukasz Weber tel. +48 691 737 853

        biurotechnologia-wody.pl

© Copyright 2019 www.technologia-wody.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl