logo

Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350     Łukasz Weber tel. +48 691 737 853     biurotechnologia-wody.pl

szkolenia

Problemy technologiczne

Płukanie filtrów otwartych - przegląd metod i skuteczność
Płukanie filtrów jest podstawową czynnością technologiczną obłsługi Stacji Uzdatniania Wody, zarówno podziemnej jak i powierzchniowej. Prawidłowo prowadzony proces płukania warunkuje wysoką skuteczność pracy układu uzdatniania. Zazwyczaj problemy technologiczne z uzdatnianiem wody w prostej linii wiążą się z różnymi zaniedbaniami, bądź niewłaściwie prowadzonym płukaniem, czy to wodą, czy powietrzem.Można śmiało powiedzieć, że tyle ile Stacji Uzdatniania Wody, tyle różnych sposobów płukania filtrów. Różnice wiążą się z kolejnością płukania różnymi mediami, czasem płukania, wydajnością (intensywnością). W artykule omówiono podstawowe aspekty płukania filtrów otwartych.


czytaj więcej

Dodano: piątek 2 maja 2008
Bakteria Escherichia coli jako organizm wskaźnikowy
Najbardziej znany w środowisku eksploatatorów SUW mikroorganizm to Escherichia coli. Budzi ona swego rodzaju przerażenie jeśli pojawi się w wynikach badań Sanepidu, bo zawsze wymusza podjęcie radykalnych i stanowczych działań związanych z: jej unieszkodliwieniem i likwidacją oraz poinformowaniem odbiorców o zaistniałym przekroczeniu i zgodnie z decyzją Sanepidu - podjęciu działań związanych z dostarczeniem ludności wody zdatnej do picia.


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 21 kwietnia 2008
Analiza technologiczna przypadku problemów z uzdatnianiem wody podziemnej na filtrach otwartych
Eksploatacja Stacji Uzdatniania Wody, pracujących nawet w oparciu o najprostsze rozwiązania technologiczne niejednokrotnie nastręcza wielu problemów. Czasami kryją się one w najmniej oczekiwanym miejscu, gdzie wydawałoby się, że nie powinno ich być. Jednym z takich przykładów jest obiekt, którego analizę technologiczną przedstawiono w niniejszym artykule. Stacja Uzdatniania Wody, o której mowa opiera się w zasadzie o dwa podstawowe procesy technologiczne - jest to napowietrzanie i filtracja. Oba procesy przebiegają w systemie otwartym.Napowietrzanie opiera się o klasyczne dysze białostockie, natomiast filtracja odbywa się na wysokich złożach kwarcowych.


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 14 kwietnia 2008
APEL mikrobiologiczny
W związku z licznymi doniesieniami z kraju o masowych przekroczeniach w wodzie ujmowanej, czy też uzdatnionej bakterii inkubowanych w temperaturze 22 st C, opornych na klasyczne chlorowanie, zwracamy się z apelem do wodociągów, czy technologów, którzy mieli tego typu problemy i sobie z nimi poradzili, bądź mają i cały czas prowadzą działania czy to zapobiegawcze, czy zaradcze.Celem apelu jest wymiana doświadczeń w tej dziedzinie i wypracowanie wspólnych działań. Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu problemu, lub mają pozytywne, czy negatywne doświadczenia prosimy o kontakt pod adresem biuro@technologia-wody.plPoniżej charakterystyka jednego z typowych przypadków na wodociągu miejskim.


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 3 marca 2008
Ułatwienia dla budujących wodociągi i kanalizację sanitarną w Gdańsku
Na prośbę Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej zamieszczamy informacje dotyczące uproszczeń procedur administracyjnych związanych z wydawaniem warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji projektowej dla urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych. "Intensywny rozwój budownictwa wymusza zmiany. Samorząd Miasta Gdańska postanowił uprościć procedury administracyjne związane z wydawaniem warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji projektowej dla urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Dokonano stosownych zmian w Regulaminie zbiorowego dostarczania wody i odbioru ścieków w Gdańsku."


czytaj więcej

Dodano: niedziela 17 lutego 2008
Ekranizacja powłok katalitycznych żelazem.
Ciekawe zagadnienie zostało poruszone w dziale technologicznym na stronie www.forum-wodociagi.pl. Rzecz dotyczy następującego pytania:"Przy jakich wartościach żelazo (II) i (III) przestaje być czynnikiem ekranizującym tworzenie się powłok katalitycznych na mangan dla filtrów samopłuczących. Może lepszym rozwiązaniem jest dwustopniowa filtracja, ale wciąż interesują mnie filtry gdzie filtracja i płukanie odbywają się równocześnie. Dotyczy to wód podziemnych z zawartością żelaza ogólnego ok. 2,0 mg Fe/l, manganu 0,21 mg Mn/l, w wodzie surowej obecny jest siarkowodór, lecz w drodze napowietrzania otwartego na filtry już nie dociera. Czy dla w/w wody prędkość filtracji 15m/h jest zbyt duża, aby uzyskać żelazo po filtracji ok. 0,20 - 0,30 mg Fe/l? "


czytaj więcej

Dodano: niedziela 30 września 2007
Wyznaczanie długości cyklu filtracyjnego na filtrach ciśnieniowych po manometrach
Jedną z metod określania długości cyklu filtracyjnego - wyznaczania momentu płukania filtrów ciśnieniowych jest porównywanie wskazań manometrów zamontowanych na rurociągu wody surowej i wody uzdatnionej. W zasadzie podstawa metody jest słuszna. W miarę trwania cyklu następuje zapychanie złoża filtracyjnego zatrzymywanym na filtrze żelazem czy ogólnie zawieisną (np pokoagulacyjną), w efekcie czego filtr zaczyna stawiać opory, których wielkość zależy od kilku czynników. Do podstawowych elementów wpływających na zwiększanie strat ciśnienia na filtrze (zwiększanie oporów złoża) zalicza się: stopień zanieczyszczenia wody surowej (zawartość głównie żelaza, lub zawieisny pokoagulacyjnej, jeśli filtracja jest poprzedzona koagulacją), prędkość filtracji i oczywiście długość cyklu filtracyjnego. Ponadto opory filtra zależą od granulacji, rodzaju i wysokości zasypanego złoża filtracyjnego.


czytaj więcej

Dodano: czwartek 20 września 2007
Zapowietrzanie filtrów otwartych - przyczyny, sposoby zapobiegania
Efektywność filtracji wody w zakresie usuwania związków żelaza i manganu (w przypadku uzdatniania wód podziemnych), czy też odfiltrowywania kłaczków pokoagulacyjnych (w toku koagulacji powierzchniowej, czy filtracji po koagulacji objętościowej) zależy w znacznej mierze od czynników hydraulicznych. Jeden z nich - skokowe zmiany prędkości filtracji - został już omówiony we wcześniejszym artykule. Drugi równie ważny to zapowietrzanie filtrów. Przyczyna wydzielania się gazów jest zazwyczaj inna w przypadku filtracji ciśnieniowej i w przypadku filtracji otwartej.


czytaj więcej

Dodano: wtorek 4 września 2007
Drenaż grzybkowy filtrów ciśnieniowych
Najczęściej stosowanym rozwiązaniem drenażu w filtrach ciśnieniowych są dysze grzybkowe. Ich prawidłowe funkcjonowanie niejednokrotnie wpływa bezpośrednio na jakość uzdatnionej wody. Do niedawna powszechnie stosowane były dysze ceramiczne - o znacznej wytrzymałości, nisko podatne na uszkodzenia w toku normalnych czynności eksplotacyjnych. Z uwagi jednak przede wszystkim na cenę obecnie stosuje się głównie dysze wykonane z tworzywa sztucznego. Ich funkcjonowanie nie zawsze jest prawidłowe i pozbawione problemów. Warto zatem, przy każdej nadarzającej się okazji kontrolować stan dysz i dokonywać ich wymiany (tym bardziej, że nie są to duże koszty).


czytaj więcej

Dodano: piątek 17 sierpnia 2007

Losowe zdjęcia

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
        Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350
Łukasz Weber tel. +48 691 737 853

        biurotechnologia-wody.pl

© Copyright 2019 www.technologia-wody.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl