logo

Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350     Łukasz Weber tel. +48 691 737 853     biurotechnologia-wody.pl

szkolenia

Problemy technologiczne

APEL mikrobiologiczny

Charakterystyka powtarzającej się schematycznie sytuacji na jednym z miejskich wodociągów na północy kraju:

 1. Cyklicznie (rok, rocznie) w okresie jesiennym obserwowano charakterystyczny zapach wody uzdatnionej - określany przez odbiorców jako zapach zgniłej słomy, czy też zapach ziemisty
 2. Zapach ten był szczególnie wyczuwalny w ciepłej wodzie przez konsumentów
 3. Badania organoleptyczne wykazywały, że woda surowa nie posiadała zapachu, dopiero woda po filtrach
 4. Intensywne płukanie złóż (częściej niż wynikało z założeń technologicznych), powodowało stosunkowo szybki powrót do normalnego stanu
 5. W roku 2007 - (październik) ponownie pojawił się wspomniany zapach zgniłej słomy, ziemisty, stęchły, grzybiczny (określenia konsumentów)
 6. Jednoczesne badania bakteriologiczne, wykazały, że wraz z zapachem stwierdza się znacznie przekroczoną zawartość bakterii w temp. 22 st C - pozostałe wskaźniki mikrobiologiczne w normie (!)
 7. Zawartość bakterii w temp 22 st C przekraczała >> 300 w każdym punkcie układu technologicznego i co ciekawe również w wodzie surowej (rzutami)
 8. Kolonie na płytkach Petriego ikubowane w temp 22 st C nie były podobne do dotychczas stwierdzanych - analiza opisowa tychże mówiła o charakterystycznych, żółtych "rozlanych" koloniach.
 9. Rozpoczęte chlorowanie wody uzdatnionej - na dawkę chloru wolnego 0,3 mgCl/L nie przynosiła żadnych efektów
 10. Co gorsza, okresowe chlorowanie filtrów - poprzez wyłączenie dezynfekowanego filtra z pracy, i zalanie podchlorynem sodu w ilości ok 40 L na 11 m3 objętości filtr również nie przynosiło oczekiwanego skutku, mimo, że powtarzano ten proces naprzemiennie, wielokrotnie.
 11. Zauważono jednocześnie, że po wprowadzeniu chlorowania filtrów, kolonie bakteryjne na płytce Petriego, określane jako "żółte, rozlane" zaczęły ustępować pola "drobnym, białym w głębi płytki".
 12. Gruntowne płukanie i częste chlorowanie filtrów nie przyniosło żadnych efektów - również chlorowanie wody uzdatnionej podchlorynem sodu, nie dało absolutnie żadnego zmniejszenia zawartości bakterii 22 st C w wodzie uzdatnionej, które cały czas przekraczały wartości > 300.
 13. Skutek przyniosło dopiero następujące działanie: wyłączenie jednego filtra z pracy, zmniejszenie przepływu do wartości minimalnych, włączenie chlorowania przed tenże filtr taką dawką podchlorynu, która pozwoliła uzyskać w wodzie po filtrze stężenie chloru wolnego na poziomie ok 1,0 mgCl/L - przy czym woda ta była zrzucana do kanalizacji
 14. Po ok 2 tygodniach takiej dezynfekcji udało się obniżyć zawartość bakterii po filtrze do normy, a nawet do warości 0 JTK
 15. Zdezynfekowany filtr włączano do pracy i odstawiano kolejny do dezynfekcji omawianą metodą
 16. Niestety wyłączenie chlorowania sprzed filtrów w stosunkowo krótkim czasie powodowało stopniowe zwiększanie ilości bakterii po złożu filtracyjnym, aż do wartości > 100, co zmuszało do podjęcia na powrót działań dezynfekcyjnych - chlorowanie przed filtrem
 17. Niestety taka forma dezynfekcji w omawianym układzie technologicznym uniemożliwia prawidłowy przebieg procesów technologicznych w tym usuwania jonu amonowego w wody surowej - dlatego na dłuższą metę jest nie wskazana.
 18. Szczegółowe analizy bakteriologiczne wykonane przez instytucje kontrolne, dały sprzeczne wyniki, wg jednostki nr 1 były to bakterie Pseudomonas, jednostka nr 2 z kolei wykluczyła Pseudomonas (!)

Przy tej okazji pojawiły się następujące pytania, na które nie udało się uzyskać odpowiedzi

 1. Dlaczego zapach (i tym samym przekroczenie bakteriologiczne) pojawiają się cyklicznie ?
 2. Czy w wodzie(na filtrach) namnażają się konkurencyjne szczepy bakterii (jedne odpowiedzialne za zapach wody ale nie odporne na chlorowanie, drugie odporne na chlorowanie nie wywołujące zapachu) ?
 3. Jakie to mogą być organizmy?
 4. Gdzie tkwi źródło? - czy w studniach głębinowych, czy też może jakieś formy przetrwalnikujące na filtrach?
 5. Jaka jest skuteczna forma dezynfekcji wody w takim przypadku (procedury dezynfekcyjne)?
 6. Jak rozwiązać problem, jeśli przyczyna tkwi w hydrogeologii ujęcia? - dla uściślenia mowa o trzeciorzędzie

Wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek zdanie na ten temat, borykają się z podobnymi problemami, czy też poradziły sobie skutecznie z tego typu przekroczeniami i mogą pomóc prosimy o kontakt!!

biuro@technologia-wody.pl

 

 

Opracowanie: Łukasz Weber

 

Dodano: poniedziałek 3 marca 2008

Losowe zdjęcia

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
        Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350
Łukasz Weber tel. +48 691 737 853

        biurotechnologia-wody.pl

© Copyright 2019 www.technologia-wody.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl