logo

Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350     Łukasz Weber tel. +48 691 737 853     biurotechnologia-wody.pl

szkolenia

Dział technologa

Formy występowania amoniaku w wodzie
Forma występowania amoniaku w wodzie zależy od jej odczynu. Jednocześnie jest to bardzo ważna informacja technologiczna, informująca np o tym jaką część jonu amonowego z wody można odgazować (a odgazowujemy zawsze jedynie amoniak w formie gazowej) a jaką część należy usunąć np poprzez procesy nitryfikacji, bądź sorpcji na odpowiednich żywicach jonowymiennych.


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 21 kwietnia 2008
Usuwanie jonu amonowego z wody podziemnej
Obowiązujące przepisy z zakresu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określają maksymalną zawartość jonu amonowego na poziomie 0,5 mg NH4+/L. Jest to zmiana w stosunku do Rozporządzenia z 2002 roku, w którym maksymalne stężenie jonu amonowego na poziomie 0,5 mg/L dotyczyło wód chlorowanych, natomiast w przypadku wód niechlorowanych normy spełniała woda zawierająca do 1,5 mg NH4+/L. Obecnie wiele Zakładów Uzdatniania Wody (ZUW), w których do tej pory były spełnione wymagania dotyczące jakości wody uzdatnionej, stanęło przed koniecznością intensyfikacji procesów usuwania azotu amonowego.


czytaj więcej

Dodano: niedziela 20 stycznia 2008
Biblioteka Technologa. Konferencja: WODA 2006
W "Bibliotece Technologa" prezentujemy bibliografię, spis artykułów zamieszczonych w czasopismach branżowych, materiałach konferencyjnych, poświęconych szeroko rozumianej tematyce ujęć, uzdatniania, dystrybucji oraz zarządzania systemami wodnymi.Bibliografia jest pomocna w poszukiwaniach konkretnego zagadnienia, odsyła również do pozycji literaturowych, które zawierają informacje na interesujący temat.XIX Krajowa Konferencja, VII Międzynarodowa Konferencja: "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód" WODA 2006.


czytaj więcej

Dodano: sobota 22 grudnia 2007
Natlenianie wody - zapotrzebowanie wody na tlen
Tlen w technologii uzdatniania wody wykorzystywany jest do: utleniania żelaza, utleniania manganu oraz utleniania azotu amonowego - biologicznej nitryfikacji. Jest to wprawdzie najtańszy utleniacz, jednak jako jedyny pozwala skutecznie usunąć jon amonowy z wody do wartości wymaganych obowiązującym Rozporządzeniem (0,5 mgN-NH4). Ilość tlenu jaka powinna być wtłoczona do wody wynika z zapotrzebowania stechiometrycznego. Najwięcej potrzeba na utlenienie jonu amonowego, najmniej natomiast na utlenienie żelaza.


czytaj więcej

Dodano: niedziela 14 października 2007
Ekranizacja powłok katalitycznych żelazem.
Ciekawe zagadnienie zostało poruszone w dziale technologicznym na stronie www.forum-wodociagi.pl. Rzecz dotyczy następującego pytania:"Przy jakich wartościach żelazo (II) i (III) przestaje być czynnikiem ekranizującym tworzenie się powłok katalitycznych na mangan dla filtrów samopłuczących. Może lepszym rozwiązaniem jest dwustopniowa filtracja, ale wciąż interesują mnie filtry gdzie filtracja i płukanie odbywają się równocześnie. Dotyczy to wód podziemnych z zawartością żelaza ogólnego ok. 2,0 mg Fe/l, manganu 0,21 mg Mn/l, w wodzie surowej obecny jest siarkowodór, lecz w drodze napowietrzania otwartego na filtry już nie dociera. Czy dla w/w wody prędkość filtracji 15m/h jest zbyt duża, aby uzyskać żelazo po filtracji ok. 0,20 - 0,30 mg Fe/l? "


czytaj więcej

Dodano: niedziela 30 września 2007
Zapowietrzanie filtrów otwartych - przyczyny, sposoby zapobiegania
Efektywność filtracji wody w zakresie usuwania związków żelaza i manganu (w przypadku uzdatniania wód podziemnych), czy też odfiltrowywania kłaczków pokoagulacyjnych (w toku koagulacji powierzchniowej, czy filtracji po koagulacji objętościowej) zależy w znacznej mierze od czynników hydraulicznych. Jeden z nich - skokowe zmiany prędkości filtracji - został już omówiony we wcześniejszym artykule. Drugi równie ważny to zapowietrzanie filtrów. Przyczyna wydzielania się gazów jest zazwyczaj inna w przypadku filtracji ciśnieniowej i w przypadku filtracji otwartej.


czytaj więcej

Dodano: wtorek 4 września 2007
Chalcedonit w uzdatnianiu wody podziemnej
Chalcedonit jest złożem filtracyjnym, którego własności fizyko - chemiczne stwarzają perspektywy szerokiego zastosowania w technologii uzdatniania wody. Dobrze przebadane wykorzystanie złoża w uzdatnianiu wody podziemnej, potwierdzone wdrożeniami w skali technicznej w filtrach ciśnieniowych, otwartych, dla wód o różnym stopniu skomplikowania wskazuje, że chalcedonit może być z powodzeniem stosowany jako substytut złóż antracytowo - kwarcowych, czy katalitycznych (po wcześniejszym wpracowaniu).


czytaj więcej

Dodano: czwartek 30 sierpnia 2007
Techniki przyspieszania naturalnego wpracownia złóż do usuwania manganu
Biorąc pod uwagę fakt, że proces wpracowania złóż filtracyjnych do usuwania manganu niejednokrotnie trwa bardzo długo (co prezentuje m.in. artykuł poświęcony wpracowaniu filtrów antracytowo - kwarcowych, prezentowany na stronie) czasami można przyspieszać ten proces stosując "chwyty" technologiczne. Jednym ze sposobów jest obniżanie prędkości filtracji. Generalnie można stwierdzić, że im prędkość ta jest niższa, tym złoża wpracowują się szybciej. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się (hipotetycznie) w tym, że podczas pracy złoża filtracyjnego z niską prędkością filtracji (zwłaszcza przy jednoczesnym usuwaniu na jednym złożu filtracyjnym związków żelaza i manganu) filtr jest rzadziej płukany, w wyniku czego zasiedlające złoże bakterie manganowe są mniej narażone na usuwanie z filtra wraz z popłuczynami.


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 13 sierpnia 2007
Uziarnienia piasku kwarcowego
Uziarnienie piasku kwarcowego powinno być dobrane względem przeznaczenia technologicznego filtra. Dane literaturowe jak doświadczenia praktyczne podają konkretne uziarnienia do realizacji konkretnych funkcji. Poniżej podano i opisano wybrane zalecenia dotyczące doboru piasku kwarcowego z małym komentarzem.


czytaj więcej

Dodano: wtorek 26 czerwca 2007

Losowe zdjęcia

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
        Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350
Łukasz Weber tel. +48 691 737 853

        biurotechnologia-wody.pl

© Copyright 2019 www.technologia-wody.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl