logo

Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350     Łukasz Weber tel. +48 691 737 853     biurotechnologia-wody.pl

szkolenia

Dział technologa

Drenaż grzybkowy filtrów - przegląd stosowanych grzybków - część I
Drenaż grzybkowy filtrów jest podaj najczęściej stosowanym rozwiązaniem w filtrach ciśnieniowych i grawitacyjnych. Jeszcze do niedawna podstawowym materiałem, z którego wykonywane były grzybki filtracyjne była porcelana. Grzybki tego typu na chwilę obecną, mimo, iż można jeszcze je nabyć cechuje wysoka cena zakupu oraz przede wszystkim stosunko niska wytrzymałość mechaniczna, zwłaszcza na uderzenia spodwodowane przemieszającymi się podczas płukania nagrubszymi frakcjami warstw podtrzymujących. Obecnie, najczęściej stosuje się grzybki wykonane z tworzyw szutcznych. Mnogość rozwiązań jest jednak znaczna. Dysze różnią się kształtem tzw. "grzybka" - czy głowicy, długością trzonków oraz szerokością szczelin. Różnice te mają istotne znaczenie technologiczne. Dlatego dokonując remontu filtra, czy wymiany złoża, warto przyjrzeć się tej tematyce. W pierwszej części artykułu przedstawiamy podstawowe rodzaje dysz grzybkowych w fotograficznym wydaniu. Kolejny artykuł przybliżał będzie zagadnienia związane z doborem dysz grzybkowych oraz zasadami ich montażu i kontroli.


czytaj więcej

Dodano: piątek 1 sierpnia 2008
Rad i uran w wodzie butelkowanej
Na stronie internetowej www.media.wp.pl został zamieszczony bardzo ciekawy prezentujący wyniki badań izotopów radioaktywnych w wodach butelkowanych. Badania zostały przeprowadzone na zlecenie znanego pisma "Świat Konsumenta". Sprawdzono 13 znanych polskich marek wody mineralnej pod kątem zawartości radu 228 i 226 oraz uranu.


czytaj więcej

Dodano: czwartek 3 lipca 2008
Powietrze w płukaniu filtrów
Powietrze w płukaniu filtrów jest nieodzownym czynnikiem technologicznym pozwalającym utrzymać stabilność granulometryczną złóż filtracyjnych (zwłaszcza w przypadku odżelaziania i odmanganiania wody, gdzie mamy do czynienia z przyrostem powłok na ziarnach złoża filtracyjnego). Niestety nader często zdarzają się przypadki, w których wydajność płukania powietrzem jest zbyt niska, względnie rezygnuje się w ogóle z tej fazy płukania złóż filtrcyjnych. A płukanie powietrzem w wielu przypadkach jest gwarantem sprawności technologicznej i uzyskiwania dobrych efektów uzdatniania wody. W artykule przedstawiono zasady doboru urządzeń do płukania złóż filtracyjnych, weryfikacji poprawności istniejących systemów, skutki nie płukania filtrów powietrzem.


czytaj więcej

Dodano: niedziela 29 czerwca 2008
Eksploatacja układów uzdatniania ze zbiornikiem wody czystej poniżej filtrów
Jednym z dość charakterystycznych układów technologicznych uzdatniania wody, jest system ciśnieniowy, w którym woda po filtrach ciśnieniowych trafia do zbiornika wody czystej, w którym zwierciadło wody znajduje się poniżej poziomu złoża filtracyjnego (w bezpośrednim porównaniu rzędnych). Taka eksploatacja wiąże się z określonymi problemami, które rzadko wiąże się właśnie ze specyficznym rozmieszczeniem wysokościowym poszczególnych urządzeń.


czytaj więcej

Dodano: czwartek 26 czerwca 2008
Praca filtrów otwartych z niskim słupem wody nad złożem
W nawiązaniu do prezentowanego na stronie www.technologia-wody.pl artykułu poświęconego zapowietrzaniu filtrów otwartych - przyczyn, skutków i sposobó zapobiegania prezentujemy rozwinięcie tematu, w oparciu o doświadczenia praktyczne i badania technologiczne przeprowadzone na Stacji Uzdatniania Wody, w której konieczna była eksploatacja układu na bardzo niskim słupie wody nad złożem filtracyjnym. Oczywiście słup wody nad złożem w filtrach grawitacyjnych stanowi "siłę napędową" procesu filtracji i m.in. od jego wysokości zależy długość cyklu filtracyjnego.


czytaj więcej

Dodano: czwartek 26 czerwca 2008
Charakterystyka metod napowietrzania ciśnieniowego wody podziemnej
Napowietrzanie jest procesem wykorzystywanym praktycznie na każdej Stacji Uzdatniania Wody podziemnej. Celem jego stosowania w układach technologicznych jest: wprowadzanie do wody tlenu oraz usunięcie rozpuszczonych w wodzie podziemnej gazów, głównie CO2 agresywnego oraz siarkowodoru (H2S), w zdecydowanie najmniejszym stopniu azotu amonowego, który dla pH wód naturalnych występuje praktycznie wyłączanie w postaci rozpuszczonego jonu NH4+, a nie gazu NH3 który można by odpędzić.


czytaj więcej

Dodano: piątek 30 maja 2008
Prędkość filtracji w układach jednostopniowego pompowania
Prędkość filtracji podawana w m/h to podstawowy parametr technologiczny w eksploatacji filtrów każdego typu filtrów. Jest ona równoważna z obciążeniem hydraulicznym powierzchni filtracji podawanym w m3 na m2 powierzchni filtra i godzinę. Na podstawie prędkości filtracji (obciążenia filtrów) można wyznaczyć m.in.: długość cyklu filtracyjnego (zgodnie z metodą obliczeniową), wysokość przenikania zawiesin (np żelaza, czy też kłaczków pokoagulacyjnych), jak również porównać, czy prędkość filtracji z jaką eksploatowane są filtry na naszej SUW jest prędkością, wysoką, niską czy optymalną, dla usuwania z wody zanieczyszczeń charakterystycznych dla danego ujęcia.


czytaj więcej

Dodano: niedziela 4 maja 2008
Płukanie filtrów otwartych - przegląd metod i skuteczność
Płukanie filtrów jest podstawową czynnością technologiczną obłsługi Stacji Uzdatniania Wody, zarówno podziemnej jak i powierzchniowej. Prawidłowo prowadzony proces płukania warunkuje wysoką skuteczność pracy układu uzdatniania. Zazwyczaj problemy technologiczne z uzdatnianiem wody w prostej linii wiążą się z różnymi zaniedbaniami, bądź niewłaściwie prowadzonym płukaniem, czy to wodą, czy powietrzem.Można śmiało powiedzieć, że tyle ile Stacji Uzdatniania Wody, tyle różnych sposobów płukania filtrów. Różnice wiążą się z kolejnością płukania różnymi mediami, czasem płukania, wydajnością (intensywnością). W artykule omówiono podstawowe aspekty płukania filtrów otwartych.


czytaj więcej

Dodano: piątek 2 maja 2008
Bakteria Escherichia coli jako organizm wskaźnikowy
Najbardziej znany w środowisku eksploatatorów SUW mikroorganizm to Escherichia coli. Budzi ona swego rodzaju przerażenie jeśli pojawi się w wynikach badań Sanepidu, bo zawsze wymusza podjęcie radykalnych i stanowczych działań związanych z: jej unieszkodliwieniem i likwidacją oraz poinformowaniem odbiorców o zaistniałym przekroczeniu i zgodnie z decyzją Sanepidu - podjęciu działań związanych z dostarczeniem ludności wody zdatnej do picia.


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 21 kwietnia 2008

Losowe zdjęcia

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
        Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350
Łukasz Weber tel. +48 691 737 853

        biurotechnologia-wody.pl

© Copyright 2019 www.technologia-wody.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl