logo

Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350     Łukasz Weber tel. +48 691 737 853     biurotechnologia-wody.pl

szkolenia

Dział technologa

Piasek kwarcowy - cz.I

Parametry fizyko-chemiczne zebrano w tabeli.


Parametr

Jednostka

Wartość

Gęstość właściwa

[kg/m3]

2650

Gęstość nasypowa*

[kg/m3]

1600

Porowatość ziaren

[%]

0,0

Twardość w skali Mohsa

-


Porowatość złoża*

[%]

40,0

Sferyczność

-

0,8 - 0,9

Podstawowy związek tworzący złoże

[-]

SiO2 (krystaliczny)

Procentowa zawartość SiO2

[%]

> 95 %


Ziarna złoża kwarcowego zbudowane są w całości z krzemionki krystalicznej. Dlatego też złoże jest chemicznie nieaktywne.

W technologii uzdatniania wody piasek kwarcowy nadaje się szczególnie do następujących zastosowań:

- filtracja zawiesiny: w tym zawiesiny po koagulacji objętościowej,

- koagulacja kontaktowa i powierzchniowa,

- filtracja wytrąconych w toku utleniania wstępnego związków żelaza, manganu,

- usuwanie żelaza i magnanu, po wcześniejszym wpracowaniu złoża (pokryciu tlenkami żelaza i manganu, strąconymi na powierzchni ziaren piasku kwarcowego).

 

W przypadku trzech pierwszych zastosowań skuteczna praca piasku kwarcowego zależy w głównej mierze od jego uziarnienia. Im jest ono niższe, tym teoretycznie większa sprawność usuwania zawieisn. Należy jednak się liczyć z tym, że złoże przy niskim uziarnieniu mocno kolmatuje i konieczne jest jego częstsze płukanie.

W przypadku usuwania żelaza i manganu na drodze katalitycznej (po wcześniejszym wpracowaniu materiału filtracyjnego) uziarnienie odgrywa w zasadzie mniejsze znaczenie. Prowadzone badania wykazywały m.in., że nawet uziarnienie 5,0 - 7,0 mm wpracowane do usuwania manganu może doskonale usuwać ten pierwiastek z wody. Dlatego warstwy podtrzymujące w filtrach również mają znaczenie technologiczne, bowiem po wpracowaniu stanowią równoprawny i skuteczny materiał usuwający mangan z wody surowej.

W przypadku ostatniego zadania piasku kwarcowego konieczne jest oczywiście wpracowanie złoża - tj. pokrycie tlenkami żelaza lub manganu. W przypadku żelaza nie jest to specjalnie skomplikowane, choć spotyka się układy technologiczne, w których jest to również problemem. Znacznie trudniej wpracować piasek kwarcowy do usuwania manganu.

Jest szereg metod, które pozwalają przyspieszyć ten proces. Jedne bardziej inne mniej popularne. Najbardziej znane zebrano w dziale: Technologia praktyczne.

 

 


 

Dodano: sobota 16 czerwca 2007

Losowe zdjęcia

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
        Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350
Łukasz Weber tel. +48 691 737 853

        biurotechnologia-wody.pl

© Copyright 2019 www.technologia-wody.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl