logo

Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350     Łukasz Weber tel. +48 691 737 853     biurotechnologia-wody.pl

Dział technologa

Charakterystyka zanieczyszczeń wód - fluor

Wg. Macioszczyk "Hydrogeochemia" w wodach podziemnych fluor migruje w różnych postaciach, w zależności od warunków środowiska. Forma obojętnych cząstek HF dominuje w wodach o pH<3,5. W wodach kwaśnych występują również kompelsy flurou z żelazem, glinem, krzemem i borem natomiast w wodach o pH nieco poniżej 7 występują powszechnie związki kompleksowe z krzemem.
Ilość występującego w wodach fluoru wyraźnie zależy od zawartości głównych jonów w wodach. Im więcej jonów wapnia - tym mniejsza zawartość fluoru. Wynika to z bardzo niskiej rozpuszczalności CaF2.
Ponad połowa flurou w diecie człowieka pochodzi z wód pitnych. Niestety zbyt niskie (tj. < 0,8 mg/L) oraz zbyt wysokie (>1,5 mg/L) zawartości fluoru powodują określone schorzenia. Picie wód z wyraźnym niedoborem fluoru  (< 0,2 mg/L) powoduje, szczególnie u dzieci, demineralizację kości oraz kruchość i podatność zębów na próchnicę. Z kolei picie wody ze znaczną zawartością fluoru - przekraczającą poziom normy - tj. 1,5 mg/L może wywoływać fluorozę zębów lub kości szkieletowych.  (INFORMACJE NA TEMAT FLUOROZY).
Poziom dziennego zapotrzebowania na fluor zależy od położenia geograficznego. W wypadku gdy dieta pokarmowa zawiera ryby i herbatę, zagrożenie fluorkami może być szczególnie wysokie. Rozpuszczone w wodzie fluorki są bardzo szybko wchłaniane z przewodu pokarmowego.
 
W Polsce fluor występuje przede wszystkim w wodach Sudetów (lokalnie) oraz przede wszystkim w rejonie Gdańska, Malborka i Tczewa, osiągając poziom rzędu 1,5 - 3,5 mg/L. Jak podają wytyczne WHO dla wód charakteryzujących się wysokim, naturalnym stężeniem fluorków osiągnięcie normy może być trudne z wykorzystaniem dedykowanych dla tego zanieczyszczenia metod.
Do metod usuwania fluorków z wody zalicza się m. in.:
  • wymianę jonową, na odpowiednio dobranych żywicach jonowymiennych,
  • metody membranowe,
  • sorpcję na tlenku glinowym,
  • strącanie z wykorzystaniem wapnia (nierozpuszczalny CaF2).
W jednym z kolejnych artykułów prezentowanych na stronie www.technologia-wody.pl zostanie omówiona metoda z wykorzystaniem aktywnego tlenku glinowego oraz zaprezentowane zostaną wyniki badań technologicznych nad usuwaniem fluorków tą metodą.
 
Do analizy fluorków w wodzie polecamy:
 

Testy na oznaczanie zawartości fluorków metodą fotometryczną.

Test nie mierzy złożonych związków fluoru, jakie występują w niektórych przypadkach w ściekach galwanicznych.

Ilość testów: 100.

Skala dokładności 0.10 - 20.0 mg/l F-.

Zastosowanie:

  • woda podziemna,powierzchniowa,morska,
  • woda pitna i mineralna,
  • ścieki i woda podsiąkowa.

Testy na oznaczanie zawartości fluorków metodą fotometryczną.

Test nie mierzy złożonych związków fluoru, jakie występują w niektórych przypadkach w ściekach galwanicznych.

Ilość testów: 25.

Skala dokładności 0.10 - 1.50 mg/l F-.

Zastosowanie:

  • woda podziemna,powierzchniowa,słonawa,
  • woda pitna i mineralna,
  • ścieki i woda podsiąkowa.
 
Opracowanie:
Łukasz Weber
 
Literatura:
Wytyczne WHO dotyczące jakości wody do picia
A.Macioszczyk, D. Dobrzyński: "Hydrogeochemia"; PWN Warszawa 2007
 
 
Dodano: wtorek 18 października 2011

Losowe zdjęcia

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
        Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350
Łukasz Weber tel. +48 691 737 853

        biurotechnologia-wody.pl

© Copyright 2019 www.technologia-wody.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl