logo

Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350     Łukasz Weber tel. +48 691 737 853     biurotechnologia-wody.pl

szkolenia

Aktualności

Naturalne wpracowanie złóż antracytowo - kwarcowych do usuwania manganu
W trakcie rozruchu zmodernizowanej SUW Września wystąpiły problemy z wpracowaniem złóż antracytowo - kwarcowych do usuwania manganu. Były one na tyle poważne, że jak się okazało później ostateczne wpracowanie filtrów zajęło ponad 1,5 roku. Na bazie tego przykładu i wielu innych, prezentować będziemy całą gamę przypadków z wpracowaniem filtrów do usuwania manganu, wraz ze wskazaniem czynników, które opóźniają i przyspieszają w danej sytuacji ten proces. Pierwsza grupa czynników opóźniających wpracowanie zostanie po krótce omówiona na przykładzie właśnie SUW Września.


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 6 sierpnia 2007
Podstawy technologii uzdatniania wody dla eksploatatorów
Przedstawiamy cykl artykułów przeznaczonych dla osób zajmujących się bezpośrednią eksploatacją układów uzdatniania wody. Prezentujemy podstawowe charakterystyki wskźników jakości wody, prostą teorię odżelaziania i odmanganiania wody, metody napowietrzania, parametry eksploatacji urządzeń napowietrzających, filtrów, ogólne zasady płukania złóż. Materiały są przydatne w codziennej eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody, zarówno w przypadku dużych obiektów jak i małych hydrofornii wiejskich.Część I - charakterystyka podstawowych wskaźników: żelazo, mangan, jon amonowyCzęść II - charakterystyka podstawowych wskaźników: twardość, odczyn, siarkowodór


czytaj więcej

Dodano: piątek 3 sierpnia 2007
SUW Granica - problemy i rozwiązanie
Kontynuując temat scharakteryzowanej we wcześniejszym artykule SUW Granica, trzeba zwrócić uwagę, że pracujący układ cechowała niewystarczająca skuteczność technologiczna. Przekroczenia dotyczyły stężenia żelaza oraz manganu. Okresowo (tylko i wyłącznie poza sezonem), skuteczność usuwania Fe była zadowalająca, natomiast mangan, zasadniczo przez cały rok, bardziej lub mniej przebijał do filtratu. Koniecznym okazało się dokładne przeanalizowanie układu technologicznego i wskazanie czynników odpowiedzialnych za występujące problemy, a następnie sposobów wyjścia z sytuacji. Przeprowadzono, zatem kilka podstawowych badań i przeliczeń technologicznych popartych kontrolą techniczną urządzeń.


czytaj więcej

Dodano: środa 25 lipca 2007
Zapraszamy do galerii zdjęć
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć zamieszczonych w galerii. Pod każdym zdjęciem mały komentarz technologiczny. W galerii prezentujemy: ciekawe rozwiązania, niejednokrotnie wykonane systemem gospodarskim, usprawniające efektywność procesów uzdatniania; nowe technologie w uzdatnianiu wód oraz obiekty, czy urządzenia stare i nowe warte obejrzenia.


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 23 lipca 2007
Witamy na nowej stronie www.technologia-wody.pl
Witamy Państwa na stronie www. technologia-wody.pl Strona przeznaczona jest dla wszystkich osób zajmujących się technologią uzdatniania wody. Zapraszamy pracowników wodociągów: technologów, kierowników, mistrzów, brygadzistów SUW; pracowników uczelni wyższych kierunków bezpośrednio i pośrednio związanych z uzdatnianiem wód, studentów, przedsiębiorstwa produkcyjne działające w branży wodociągowej, pracowników biur projektowych i firm wykonawczych.


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 23 lipca 2007
Ultrafiolet. Nowoczesna metoda dezynfekcji wody i ścieków.
Naświetlanie ultrafioletem jest nowoczesną metodą dezynfekcji wody pitnej i ścieków. Metoda ta z coraz większym powodzeniem jest stosowana w Polsce od blisko 30 lat. Zastosowanie chloru jako środka dezynfekcyjnego jest powszechnie znane na całym świecie. To najbardziej popularna, od dawna stosowana i najtańsza metoda dezynfekcji wody. Powszechnie znane efekty towarzyszące procesowi chlorowania wody to nieprzyjemny jej smak i zapach oraz powstawanie szkodliwych dla zdrowia ubocznych produktów tego procesu. Znana jest też niska skuteczność chlorowania w odniesieniu do bakterii Clostridium, Legionella, pierwotniaków Cryptosporidium, Giardia oraz enterowirusów, wirusów żółtaczki zakaźnej typu A i innych drobnoustrojów patogennych np. prątków gruźlicy.


czytaj więcej

Dodano: niedziela 22 lipca 2007
Jakość wody w studniach kopanych
Najwygodniejszym sposobem zaopatrzenia domu w wodę jest podłączenie go do lokalnej sieci wodociągowej. Jakość wody dostarczanej siecią wodociągową musi spełniać wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do picia i na potrzeby gospodarcze. Zakłady wodociągowe mają obowiązek stale kontrolować jakość dostarczanej przez siebie wody tak, aby do minimum ograniczyć ryzyko jej zanieczyszczenia. Całkowicie inaczej wygląda sytuacja, gdy musimy korzystać z wody ujmowanej ze studni prywatnych.Dawniej na terenach rolniczych studnia była jedynym źródłem wody pitnej - dzisiaj sytuacja uległa zmianie i znaczna część obszarów wiejskich została zaopatrzona w sieć wodociągową. Ludzie jednak ciągle korzystają z wody ze studni, gdyż wybierają wodę studzienną albo z przyczyn ekonomicznych (studnia jest darmowym źródłem wody), albo ze względu na brak dostępu do wodociągu. Są to najczęściej pojedyncze gospodarstwa, do których doprowadzenie wodociągu jest nieopłacalne, a jeszcze inni korzystają z tej wody w przekonaniu, iż jest ona lepsza od wody dostarczanej wodociągiem.


czytaj więcej

Dodano: czwartek 19 lipca 2007
SUW Granica - charakterystyka obiektu
Stacja Uzdatniania Wody „Granica” jest jednym z trzech obiektów uzdatniających wodę dla miasta Świnoujście. Zakład ten jest interesujący z kilku względów: Położenie – SUW „Granica” po wstępnym ustaleniu granic w Poczdamie znajdowała się poza granicami kraju – decyzją władz radzieckich dokonano korekty granic i obszar wraz ze stacją o powierzchni ok 75 ha włączono do Polski, tworząc swego rodzaju cypel wysunięty w obszar niemiecki; Architektura – budynek zakładu został wybudowany przez Niemców z początkiem XX wieku; do dziś zachował się praktycznie w niezmienionym stanie (poza niezbędnymi remontami); zaś szczególną uwagę zwraca oryginalna więźba dachowa i stolarka sufitowa w halach technologicznych (również w hali filtrów), zachowana, w doskonałym stanie, mimo niewątpliwie agresywnej atmosfery panującej wewnątrz budynku.


czytaj więcej

Dodano: wtorek 3 lipca 2007
Uziarnienia piasku kwarcowego
Uziarnienie piasku kwarcowego powinno być dobrane względem przeznaczenia technologicznego filtra. Dane literaturowe jak doświadczenia praktyczne podają konkretne uziarnienia do realizacji konkretnych funkcji. Poniżej podano i opisano wybrane zalecenia dotyczące doboru piasku kwarcowego z małym komentarzem.


czytaj więcej

Dodano: wtorek 26 czerwca 2007

Losowe zdjęcia

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
        Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350
Łukasz Weber tel. +48 691 737 853

        biurotechnologia-wody.pl

© Copyright 2019 www.technologia-wody.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl