logo

Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350     Łukasz Weber tel. +48 691 737 853     biurotechnologia-wody.pl

szkolenia

Aktualności

Wyznaczanie długości cyklu filtracyjnego na filtrach ciśnieniowych po manometrach
Jedną z metod określania długości cyklu filtracyjnego - wyznaczania momentu płukania filtrów ciśnieniowych jest porównywanie wskazań manometrów zamontowanych na rurociągu wody surowej i wody uzdatnionej. W zasadzie podstawa metody jest słuszna. W miarę trwania cyklu następuje zapychanie złoża filtracyjnego zatrzymywanym na filtrze żelazem czy ogólnie zawieisną (np pokoagulacyjną), w efekcie czego filtr zaczyna stawiać opory, których wielkość zależy od kilku czynników. Do podstawowych elementów wpływających na zwiększanie strat ciśnienia na filtrze (zwiększanie oporów złoża) zalicza się: stopień zanieczyszczenia wody surowej (zawartość głównie żelaza, lub zawieisny pokoagulacyjnej, jeśli filtracja jest poprzedzona koagulacją), prędkość filtracji i oczywiście długość cyklu filtracyjnego. Ponadto opory filtra zależą od granulacji, rodzaju i wysokości zasypanego złoża filtracyjnego.


czytaj więcej

Dodano: czwartek 20 września 2007
Zapowietrzanie filtrów otwartych - przyczyny, sposoby zapobiegania
Efektywność filtracji wody w zakresie usuwania związków żelaza i manganu (w przypadku uzdatniania wód podziemnych), czy też odfiltrowywania kłaczków pokoagulacyjnych (w toku koagulacji powierzchniowej, czy filtracji po koagulacji objętościowej) zależy w znacznej mierze od czynników hydraulicznych. Jeden z nich - skokowe zmiany prędkości filtracji - został już omówiony we wcześniejszym artykule. Drugi równie ważny to zapowietrzanie filtrów. Przyczyna wydzielania się gazów jest zazwyczaj inna w przypadku filtracji ciśnieniowej i w przypadku filtracji otwartej.


czytaj więcej

Dodano: wtorek 4 września 2007
Chalcedonit w uzdatnianiu wody podziemnej
Chalcedonit jest złożem filtracyjnym, którego własności fizyko - chemiczne stwarzają perspektywy szerokiego zastosowania w technologii uzdatniania wody. Dobrze przebadane wykorzystanie złoża w uzdatnianiu wody podziemnej, potwierdzone wdrożeniami w skali technicznej w filtrach ciśnieniowych, otwartych, dla wód o różnym stopniu skomplikowania wskazuje, że chalcedonit może być z powodzeniem stosowany jako substytut złóż antracytowo - kwarcowych, czy katalitycznych (po wcześniejszym wpracowaniu).


czytaj więcej

Dodano: czwartek 30 sierpnia 2007
SUW Nowy Folwark
Stacja Uzdatniania Wody dla miejscowości Nowy Folwark, jest jednym z wiejskich obiektów eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni. Do użytku oddano ją w 1995 roku, i jak na tamte czasy była bardzo nowoczesna, w pełni zautomatyzowana i z założenia - bezobsługowa. Podstawowym zadaniem zaprojektowanego układu technologicznego jest usunięcie z ujmowanej wody trzeciorzędowej ponadnormatywnych zawartości żelaza, manganu, i amoniaku.


czytaj więcej

Dodano: czwartek 23 sierpnia 2007
Drenaż grzybkowy filtrów ciśnieniowych
Najczęściej stosowanym rozwiązaniem drenażu w filtrach ciśnieniowych są dysze grzybkowe. Ich prawidłowe funkcjonowanie niejednokrotnie wpływa bezpośrednio na jakość uzdatnionej wody. Do niedawna powszechnie stosowane były dysze ceramiczne - o znacznej wytrzymałości, nisko podatne na uszkodzenia w toku normalnych czynności eksplotacyjnych. Z uwagi jednak przede wszystkim na cenę obecnie stosuje się głównie dysze wykonane z tworzywa sztucznego. Ich funkcjonowanie nie zawsze jest prawidłowe i pozbawione problemów. Warto zatem, przy każdej nadarzającej się okazji kontrolować stan dysz i dokonywać ich wymiany (tym bardziej, że nie są to duże koszty).


czytaj więcej

Dodano: piątek 17 sierpnia 2007
Kontrola stanu aeratorów ciśnieniowych
Aerator stosowany w układach uzdatniania wody podziemnej jest urządzeniem najbardziej narażonym na negatywny wpływ związków występujących w wodzie surowej. Szczególnie źle oddziałuje na jego funkcjonowanie siarkowodór, agresywny dwutlenek węgla oraz siarkowodór. Żelazo osadza się na układzie dystrybucji powietrza powodując jego zapychanie i ograniczając ilość powietrza dostarczaną do procesu natleniania. Niejednokrotnie jest to pierwsza przyczyna problmów z usuwaniem żelaza, manganu, czy amoniaku. Dotyczy to zwłaszcza układów uzdatniania wody pracujących w systamie załącz / wyłącz (przestoje w nocy).Do póki aerator pracuje - powietrze wydostaje się przez dysze - żelazo się nie osadza. W momencie wyłączenia przepłwu wody (odcięcie powietrza) żelazo wytrąca się, osadza na ścianach urządzenia, zapycha układ dystrybucji powietrza. Jest to element wymagający ciągłej kontroli i konserwacji.


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 13 sierpnia 2007
Techniki przyspieszania naturalnego wpracownia złóż do usuwania manganu
Biorąc pod uwagę fakt, że proces wpracowania złóż filtracyjnych do usuwania manganu niejednokrotnie trwa bardzo długo (co prezentuje m.in. artykuł poświęcony wpracowaniu filtrów antracytowo - kwarcowych, prezentowany na stronie) czasami można przyspieszać ten proces stosując "chwyty" technologiczne. Jednym ze sposobów jest obniżanie prędkości filtracji. Generalnie można stwierdzić, że im prędkość ta jest niższa, tym złoża wpracowują się szybciej. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się (hipotetycznie) w tym, że podczas pracy złoża filtracyjnego z niską prędkością filtracji (zwłaszcza przy jednoczesnym usuwaniu na jednym złożu filtracyjnym związków żelaza i manganu) filtr jest rzadziej płukany, w wyniku czego zasiedlające złoże bakterie manganowe są mniej narażone na usuwanie z filtra wraz z popłuczynami.


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 13 sierpnia 2007
Wpływ związków arsenu na organizm człowieka
W nawiązaniu do artykułu poświęconego występowaniu arsenu w wodach naturalnych, przedstawiamy informacje dotyczące wpływu tego pierwiastka na organizm człowieka. Zawartość arsenu w tkankach organizmu człowieka waha się w przedziale od 0,1 do 0,5 ppm. Podwyższone jego ilości mogą pojawiać się w wątrobie, kościach, paznokciach, skórze i włosach (włosy są wskaźnikiem zawartości arsenu w organizmie) w stężeniu około 2 ppm.


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 13 sierpnia 2007
Wpracowanie filtrów do usuwania manganu - cz. II
Oprócz prędkości filtracji bardzo ważnym czynnikiem, który wpływa na wpracowanie filtrów do usuwania manganu jest obecność w wodzie czynnych substancji dezynfekcyjnych. Najczęściej jest to oczywiście chlor (dodawany jako dwutlenek chloru, podchloryn sodu, czy chlor gazowy) w celach dezynfekcyjnych, lub technologicznych, ale również może to być ozon czy nadmanganian potasu. Dlaczego obecność substancji dezynfekujących utrudnia wpracowanie złóż do usuwania manganu?


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 13 sierpnia 2007

Losowe zdjęcia

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
        Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350
Łukasz Weber tel. +48 691 737 853

        biurotechnologia-wody.pl

© Copyright 2019 www.technologia-wody.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl