logo

Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350     Łukasz Weber tel. +48 691 737 853     biurotechnologia-wody.pl

szkolenia

Aktualności

Konkursy w Programie Infrastruktura i Środowisko

Na dofinansowanie konkursów przeznaczono pulę 125 milionów euro. Konkursy pozwolą na dofinansowanie między innymi projektów z zakresu zaopatrzenia w wodę i modernizacje sieci kanalizacyjnej oraz nowy typ projektu obejmujący rekultywację składowisk odpadów komunalnych na cele przyrodnicze.


O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty realizujące zadania własne gmin.


Priorytet I, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM - wnioski można składać od 18 marca 2013 r. do 22 kwietnia 2013 r.


Priorytet II, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych - wnioski można składać od 18 marca 2013 r. do 27 maja 2013 r.


Więcej (na źródło): mos.gov.pl

Dodano: środa 13 lutego 2013

Losowe zdjęcia

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
        Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350
Łukasz Weber tel. +48 691 737 853

        biurotechnologia-wody.pl

© Copyright 2019 www.technologia-wody.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl