logo

Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350     Łukasz Weber tel. +48 691 737 853     biurotechnologia-wody.pl

szkolenia

Aktualności

Najbliższe wydarzenia...

29.01.-31.01.2013

Lipsk

Międzynarodowe Targi Technologii i Usług dla Środowiska TerraTec


Tematyka targów:

-gospodarka wodno-ściekowa,

-odpady, recykling, surowce wtórne,

-sanacja starych składowisk i obszarów skażonych,

-utrzymanie czystości powietrza,

-techniki pomiarowe, sterujące, regulacyjne i analityczne, techniki zarządzania procesami,

-surowce odnawialne,

-bezpieczeństwo pracy,

-zagrożenia środowiska.


Więcej (na źródło): srodowisko.pl


Dodatkowo podczas targów odbędzie się: 16 Międzynarodowa Giełda Kooperacji Green Ventures. Tegoroczne zagadnienia Międzynarodowej Giełdy to:

  1. Woda , powietrze, gleba

  2. Energia i budownictwo

  3. Recykling i surowce wtórne


Więcej (na źródło): srodowisko.pl21-22.02.2013

Poznań

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanieWięcej (na źródło): srodowisko.pl26-28.02.2013

Kielce

XIV Targi Ekologiczne, Komunalne, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu EKOTECH


Zakres:


Gospodarowanie odpadami

- Odzysk (wykorzystanie) odpadów,

- Unieszkodliwianie odpadów

- Zbieranie odpadów

- Transport odpadów

- Segregacja odpadów

- Obróbka odpadów

- Składowanie odpadów

- Gospodarka odpadami komunalnymi


Wspomaganie gospodarki odpadami (badania, analizy, projektowanie, realizacja inwestycji)

Wyroby dla gospodarki odpadowej

- Uszczelnienia składowiska i powierzchni terenu

- Wyposażenie składowisk

- Wyposażenie sortowni odpadów

- Urządzenia do unieszkodliwiania odpadów

- Kompostowanie odpadów

- Separatory, obróbka osadów ściekowych

- Urządzenia do zmniejszania objętości odpadów

- Pojemniki na odpady

- Urządzenia do transportu, usuwania odpadów

Urządzenia do utrzymania czystości ulic, budynków i pomieszczeń

Sprzęt do pielęgnacji zieleni

Systemy i urządzenia do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych

Ekspozycja sprzętu i pojazdów dla sektora gospodarki komunalnej


Więcej (na źródło): srodowisko.pl

Dodano: czwartek 3 stycznia 2013

Losowe zdjęcia

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
        Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350
Łukasz Weber tel. +48 691 737 853

        biurotechnologia-wody.pl

© Copyright 2019 www.technologia-wody.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl