logo

Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350     Łukasz Weber tel. +48 691 737 853     biurotechnologia-wody.pl

szkolenia

Artykuły

Witamy na nowej stronie www.technologia-wody.pl
Witamy Państwa na stronie www. technologia-wody.pl Strona przeznaczona jest dla wszystkich osób zajmujących się technologią uzdatniania wody. Zapraszamy pracowników wodociągów: technologów, kierowników, mistrzów, brygadzistów SUW; pracowników uczelni wyższych kierunków bezpośrednio i pośrednio związanych z uzdatnianiem wód, studentów, przedsiębiorstwa produkcyjne działające w branży wodociągowej, pracowników biur projektowych i firm wykonawczych.


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 23 lipca 2007
Ultrafiolet. Nowoczesna metoda dezynfekcji wody i ścieków.
Naświetlanie ultrafioletem jest nowoczesną metodą dezynfekcji wody pitnej i ścieków. Metoda ta z coraz większym powodzeniem jest stosowana w Polsce od blisko 30 lat. Zastosowanie chloru jako środka dezynfekcyjnego jest powszechnie znane na całym świecie. To najbardziej popularna, od dawna stosowana i najtańsza metoda dezynfekcji wody. Powszechnie znane efekty towarzyszące procesowi chlorowania wody to nieprzyjemny jej smak i zapach oraz powstawanie szkodliwych dla zdrowia ubocznych produktów tego procesu. Znana jest też niska skuteczność chlorowania w odniesieniu do bakterii Clostridium, Legionella, pierwotniaków Cryptosporidium, Giardia oraz enterowirusów, wirusów żółtaczki zakaźnej typu A i innych drobnoustrojów patogennych np. prątków gruźlicy.


czytaj więcej

Dodano: niedziela 22 lipca 2007
Jakość wody w studniach kopanych
Najwygodniejszym sposobem zaopatrzenia domu w wodę jest podłączenie go do lokalnej sieci wodociągowej. Jakość wody dostarczanej siecią wodociągową musi spełniać wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do picia i na potrzeby gospodarcze. Zakłady wodociągowe mają obowiązek stale kontrolować jakość dostarczanej przez siebie wody tak, aby do minimum ograniczyć ryzyko jej zanieczyszczenia. Całkowicie inaczej wygląda sytuacja, gdy musimy korzystać z wody ujmowanej ze studni prywatnych.Dawniej na terenach rolniczych studnia była jedynym źródłem wody pitnej - dzisiaj sytuacja uległa zmianie i znaczna część obszarów wiejskich została zaopatrzona w sieć wodociągową. Ludzie jednak ciągle korzystają z wody ze studni, gdyż wybierają wodę studzienną albo z przyczyn ekonomicznych (studnia jest darmowym źródłem wody), albo ze względu na brak dostępu do wodociągu. Są to najczęściej pojedyncze gospodarstwa, do których doprowadzenie wodociągu jest nieopłacalne, a jeszcze inni korzystają z tej wody w przekonaniu, iż jest ona lepsza od wody dostarczanej wodociągiem.


czytaj więcej

Dodano: czwartek 19 lipca 2007
SUW Granica - charakterystyka obiektu
Stacja Uzdatniania Wody „Granica” jest jednym z trzech obiektów uzdatniających wodę dla miasta Świnoujście. Zakład ten jest interesujący z kilku względów: Położenie – SUW „Granica” po wstępnym ustaleniu granic w Poczdamie znajdowała się poza granicami kraju – decyzją władz radzieckich dokonano korekty granic i obszar wraz ze stacją o powierzchni ok 75 ha włączono do Polski, tworząc swego rodzaju cypel wysunięty w obszar niemiecki; Architektura – budynek zakładu został wybudowany przez Niemców z początkiem XX wieku; do dziś zachował się praktycznie w niezmienionym stanie (poza niezbędnymi remontami); zaś szczególną uwagę zwraca oryginalna więźba dachowa i stolarka sufitowa w halach technologicznych (również w hali filtrów), zachowana, w doskonałym stanie, mimo niewątpliwie agresywnej atmosfery panującej wewnątrz budynku.


czytaj więcej

Dodano: wtorek 3 lipca 2007
Uziarnienia piasku kwarcowego
Uziarnienie piasku kwarcowego powinno być dobrane względem przeznaczenia technologicznego filtra. Dane literaturowe jak doświadczenia praktyczne podają konkretne uziarnienia do realizacji konkretnych funkcji. Poniżej podano i opisano wybrane zalecenia dotyczące doboru piasku kwarcowego z małym komentarzem.


czytaj więcej

Dodano: wtorek 26 czerwca 2007
Występowanie arsenu w wodach naturalnych
Arsen, As (z łac. arsenicum), został odkryty w 1270 roku przez alchemika A.Magnusa. Jest to pierwiastek chemiczny z bloku p, należący do piątej grupy układu okresowego pierwiastków. Pierwiastek ten jest półmetalem występującym w kilku odmianach alotropowych.W ostatnich latach zainteresowanie arsenem znacznie wzrosło. Rzetelne informacje na temat występowania arsenu oraz jego wpływu na zdrowie są rzadko dostępne, ale jest oczywiste, że jest wiele krajów na całym świecie, gdzie arsen został wykryty w ilości większej niż określają to wytyczne (0,01 mg/L) i narodowe standardy. Kraje posiadające duże zasoby arsenu to m.in. Argentyna, Australia, Chile, Węgry, Meksyk, Peru i Tajlandia. Natomiast kraje, w których udokumentowano niekorzystny wpływ arsenu na zdrowie to Bangladesz, Chiny, Indie (Zachodnia Bengalia) i Stany Zjednoczonej Ameryki.


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 18 czerwca 2007
Piasek kwarcowy - cz.I
Piasek kwarcowy jest chyba najczęściej stosowanym złożem w technologii uzdatniania wody zarówno powierzchniowej jak i podziemnej. Jednocześnie stanowi materiał najlepiej rozpoznany. O powszechności tego złoża decydują przede wszystkim następujące elementy: niska cena złoża, wysoka wytrzymałość mechaniczna, bierność w stosunku do uzdatnianej wody (nie rozpuszcza się, ani nie uwalnia do wody szkodliwych substancji). Jednak jeśli porównać jego własności technologiczne z takimi złożami jak chalcedonit, czy antracyt, wypada zdecydowanie najgorzej. Prezentujemy podstawowe informacje dotyczące tego złoża, w tym niektóre parametry technologiczne.


czytaj więcej

Dodano: sobota 16 czerwca 2007
Reklama na stronie www.technologia-wody.pl
Wszystkich tych ,którzy są zainteresowani umieszczeniem banerów reklamowch na stronie www.technologia-wody.pl prosimy o kontakt.


czytaj więcej

Dodano: piątek 15 czerwca 2007
SUW Września
Na początek prezentujemy obiekt znanej w środowisku wodociągowym Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni. Jej historia sięga 1907 roku. Niestety do dnia dzisiejszego nie zachowała się dokumentacja z okresu budowy ujęć wody. Stare sprawozdania mówią, że początkowo wodę ujmowano z dwóch studni głębinowych o głębokościach ponad 140 m. Do studni wtłaczano powietrze pod ciśnieniem i systemem mamutowym pobierano wodę. Jej uzdatnianie opierało się o odżelaziacze koksowe i dwa filtry żwirowe. Uzdatnioną wodę gromadzono w zbiornikach wody czystej po pojemności 80,0 m3. Ze zbiorników dwie pompy odśrodkowe odprowadzały wodę do zbiornika wieżowego na wysokość 35 m - skąd dalej grawitacyjnie kierowano ją do miasta [Szambelańczyk R. "Historia ujęcia wodociągowego i wieży ciśnień we Wrześni w latach 1907 - 2006"; FE 2/2006].Ujęcie pierwszy raz modernizowano w 1956-57 roku, zaś ostatnia, gruntowna modernizacja miała miejsce pod koniec lat 90'tych.


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 11 czerwca 2007

Losowe zdjęcia

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
        Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350
Łukasz Weber tel. +48 691 737 853

        biurotechnologia-wody.pl

© Copyright 2019 www.technologia-wody.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl