logo

Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350     Łukasz Weber tel. +48 691 737 853     biurotechnologia-wody.pl

Artykuły

Spotkania instruktażowo - koordynacyjne poświęcone opracowywaniu Planów Bezpieczeństwa Wody

Zapraszamy na warsztaty poświęcone tworzeniu Planów Bezpieczeństwa Wody, które odbywają się w Dolsku k. Poznania. W dotychczasowych edycjach w spotkaniach uczestniczyło blisko 100 osób z 45 przedsiębiorstw wodociągowych z całego kraju. W trakcie warsztatów prezentowana jest krok po kroku metoda budowania Planów Bezpieczeństwa Wody. Uczestnicy pracują na materiałach, stanowiących podstawę budowania  Planu, które otrzymują w wersji edytowalnej. Na cykl warsztatów składają się 3 spotkania. W trakcie pierwszego spotkania przekazywane są informacje na temat opisu systemu zaopatrzenia w wodę, z uwzględnieniem istotnych informacji z punktu widzenia parametryzowania systemu, przekładające się później na łatwiejszą identyfikację zagrożeń i łatwiejszą ocenę ryzyka ich występowania. Drugie spotkanie poświęcone jest identyfikacji zagrożeń w systemach zaopatrzenia w wodę. Ma ono bardzo praktyczny wymiar, bo oprócz bezpośrednich informacji dotyczących budowy samego Planu w trakcie spotkań przekazywanych jest wiele informacji o charakterze technologicznym i technicznym, bardzo przydatnych w bieżącej pracy eksploatacyjnej. Trzecie spotkanie to analiza i ocena ryzyka oraz informacje na temat środków bezpieczeństwa stosowanych celem zmniejszenia ryzyka w systemach. Ponadto w trakcie trzeciego spotkania przedstawiane są informacje dotyczące pozostałych elementów Planu Bezpieczeństwa związanych z oceną skuteczności planu, audytowaniem, czy weryfikacją 
planu po wystąpieniu zdarzenia niebezpiecznego.

Uczestnicy otrzymują listy zagrożeń potencjalnie występujących w systemach zaopatrzenia w wodę, dzięki czemu w prosty i stosunkowo szybki sposób mogą wstępnie przydzielać zagrożenia dla swojego systemu. Powyższe jest uzupełniane listami ze środkami bezpieczeństwa, pozwalającymi ograniczać ryzyko.

Efektem spotkań jest przekazanie informacji, które pozwalają na skuteczne budowanie Planu Bezpieczeństwa i ułatwiają późniejszą pracę nad stworzonym już systemem.

W planowanej edycji spotkania odbywać się będą w następujących terminach:
Spotkanie I: 11 kwietnia 2019
Spotkanie II: 16 maja 2019
Spotkanie III: 13 czerwca 2019

Zwracamy uwagę na duże zainteresowanie i bardzo ograniczoną ilość miejsc (ponieważ spotkania odbywają się w małych grupach)

Uczestnicy dotychczasowych spotkań podkreślają, że przedstawione spojrzenie, jak i przekazane materiały znacznie ułatwiają tworzenie planów i zrozumienie istoty zarządzania systemem zaopatrzenia w wodę w oparciu o metodę PBW.

Szczegółowe informacje pod tym linkiem

 
Dodano: poniedziałek 4 marca 2019

Losowe zdjęcia

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
        Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350
Łukasz Weber tel. +48 691 737 853

        biurotechnologia-wody.pl

© Copyright 2019 www.technologia-wody.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl