logo

Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350     Łukasz Weber tel. +48 691 737 853     biurotechnologia-wody.pl

szkolenia

Artykuły

Techniki przyspieszania naturalnego wpracownia złóż do usuwania manganu
Biorąc pod uwagę fakt, że proces wpracowania złóż filtracyjnych do usuwania manganu niejednokrotnie trwa bardzo długo (co prezentuje m.in. artykuł poświęcony wpracowaniu filtrów antracytowo - kwarcowych, prezentowany na stronie) czasami można przyspieszać ten proces stosując "chwyty" technologiczne. Jednym ze sposobów jest obniżanie prędkości filtracji. Generalnie można stwierdzić, że im prędkość ta jest niższa, tym złoża wpracowują się szybciej. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się (hipotetycznie) w tym, że podczas pracy złoża filtracyjnego z niską prędkością filtracji (zwłaszcza przy jednoczesnym usuwaniu na jednym złożu filtracyjnym związków żelaza i manganu) filtr jest rzadziej płukany, w wyniku czego zasiedlające złoże bakterie manganowe są mniej narażone na usuwanie z filtra wraz z popłuczynami.


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 13 sierpnia 2007
Wpływ związków arsenu na organizm człowieka
W nawiązaniu do artykułu poświęconego występowaniu arsenu w wodach naturalnych, przedstawiamy informacje dotyczące wpływu tego pierwiastka na organizm człowieka. Zawartość arsenu w tkankach organizmu człowieka waha się w przedziale od 0,1 do 0,5 ppm. Podwyższone jego ilości mogą pojawiać się w wątrobie, kościach, paznokciach, skórze i włosach (włosy są wskaźnikiem zawartości arsenu w organizmie) w stężeniu około 2 ppm.


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 13 sierpnia 2007
Wpracowanie filtrów do usuwania manganu - cz. II
Oprócz prędkości filtracji bardzo ważnym czynnikiem, który wpływa na wpracowanie filtrów do usuwania manganu jest obecność w wodzie czynnych substancji dezynfekcyjnych. Najczęściej jest to oczywiście chlor (dodawany jako dwutlenek chloru, podchloryn sodu, czy chlor gazowy) w celach dezynfekcyjnych, lub technologicznych, ale również może to być ozon czy nadmanganian potasu. Dlaczego obecność substancji dezynfekujących utrudnia wpracowanie złóż do usuwania manganu?


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 13 sierpnia 2007
Naturalne wpracowanie złóż antracytowo - kwarcowych do usuwania manganu
W trakcie rozruchu zmodernizowanej SUW Września wystąpiły problemy z wpracowaniem złóż antracytowo - kwarcowych do usuwania manganu. Były one na tyle poważne, że jak się okazało później ostateczne wpracowanie filtrów zajęło ponad 1,5 roku. Na bazie tego przykładu i wielu innych, prezentować będziemy całą gamę przypadków z wpracowaniem filtrów do usuwania manganu, wraz ze wskazaniem czynników, które opóźniają i przyspieszają w danej sytuacji ten proces. Pierwsza grupa czynników opóźniających wpracowanie zostanie po krótce omówiona na przykładzie właśnie SUW Września.


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 6 sierpnia 2007
Charakterystyka podstawowych wskaźników: odczyn, twardość, siarkowodór.
Kolejne wskaźniki, które charakteryzują jakość wody surowej i uzdatnionej to: twardość (popularny "kamień"), odczyn wody oraz zawartość siarkowodoru. Pierwszy z wymienionych ma szczególne znaczenie dla konsumentów, dwa kolejne dla technologów. Twardość wody podziemnej Jest to chyba najpoważniejszy problem wielu wodociągów. Twardość wody jest spowodowana obecnością związków wapnia (Ca) i magnezu (Mg).Zgodnie ze starymi przepisami twardość powinna się mieścić w granicach 60 - 500 mgCaCO3/L. Przepisy unijne twardości nie normują. Nowe Rozporządzenie obowiązujące w kraju, również wyklucza twardość z grupy wskaźników, na podstawie których Sanepid może wydać decyzję np o warunkowej przydatności wody do spożycia.


czytaj więcej

Dodano: piątek 3 sierpnia 2007
Podstawy eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Podziemnej. Charakterystyka podstawowych wskaźników: ż
Każda Stacja Uzdatniania Wody korzysta z innych ujęć, cechujących się różnym stopniem czystości wody. Nawet wody ujmowane z podobnej głębokości, będą różniły się pod względem rodzaju i ilości różnych związków, które nazywa się wskaźnikami jakości wody. W przypadku wód podziemnych podstawowymi wskaźnikami jakości są: żelazo, mangan, odczyn wody, jon amonowy, azotanowy i azotynowy, twardość wody, siarkowodór, barwa, mętność i utlenialność. Do bardzo ważnych wskaźników informujących o czystości wody i jej bezpośredniej lub warunkowej przydatności do spożycia zalicza się bakterie, wśród których wyróżnia się:


czytaj więcej

Dodano: piątek 3 sierpnia 2007
Podstawy technologii uzdatniania wody dla eksploatatorów
Przedstawiamy cykl artykułów przeznaczonych dla osób zajmujących się bezpośrednią eksploatacją układów uzdatniania wody. Prezentujemy podstawowe charakterystyki wskźników jakości wody, prostą teorię odżelaziania i odmanganiania wody, metody napowietrzania, parametry eksploatacji urządzeń napowietrzających, filtrów, ogólne zasady płukania złóż. Materiały są przydatne w codziennej eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody, zarówno w przypadku dużych obiektów jak i małych hydrofornii wiejskich.Część I - charakterystyka podstawowych wskaźników: żelazo, mangan, jon amonowyCzęść II - charakterystyka podstawowych wskaźników: twardość, odczyn, siarkowodór


czytaj więcej

Dodano: piątek 3 sierpnia 2007
SUW Granica - problemy i rozwiązanie
Kontynuując temat scharakteryzowanej we wcześniejszym artykule SUW Granica, trzeba zwrócić uwagę, że pracujący układ cechowała niewystarczająca skuteczność technologiczna. Przekroczenia dotyczyły stężenia żelaza oraz manganu. Okresowo (tylko i wyłącznie poza sezonem), skuteczność usuwania Fe była zadowalająca, natomiast mangan, zasadniczo przez cały rok, bardziej lub mniej przebijał do filtratu. Koniecznym okazało się dokładne przeanalizowanie układu technologicznego i wskazanie czynników odpowiedzialnych za występujące problemy, a następnie sposobów wyjścia z sytuacji. Przeprowadzono, zatem kilka podstawowych badań i przeliczeń technologicznych popartych kontrolą techniczną urządzeń.


czytaj więcej

Dodano: środa 25 lipca 2007
Zapraszamy do galerii zdjęć
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć zamieszczonych w galerii. Pod każdym zdjęciem mały komentarz technologiczny. W galerii prezentujemy: ciekawe rozwiązania, niejednokrotnie wykonane systemem gospodarskim, usprawniające efektywność procesów uzdatniania; nowe technologie w uzdatnianiu wód oraz obiekty, czy urządzenia stare i nowe warte obejrzenia.


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 23 lipca 2007

Losowe zdjęcia

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
        Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350
Łukasz Weber tel. +48 691 737 853

        biurotechnologia-wody.pl

© Copyright 2019 www.technologia-wody.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl