logo

Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350     Łukasz Weber tel. +48 691 737 853     biurotechnologia-wody.pl

szkolenia

Artykuły

Ekranizacja powłok katalitycznych żelazem.
Ciekawe zagadnienie zostało poruszone w dziale technologicznym na stronie www.forum-wodociagi.pl. Rzecz dotyczy następującego pytania:"Przy jakich wartościach żelazo (II) i (III) przestaje być czynnikiem ekranizującym tworzenie się powłok katalitycznych na mangan dla filtrów samopłuczących. Może lepszym rozwiązaniem jest dwustopniowa filtracja, ale wciąż interesują mnie filtry gdzie filtracja i płukanie odbywają się równocześnie. Dotyczy to wód podziemnych z zawartością żelaza ogólnego ok. 2,0 mg Fe/l, manganu 0,21 mg Mn/l, w wodzie surowej obecny jest siarkowodór, lecz w drodze napowietrzania otwartego na filtry już nie dociera. Czy dla w/w wody prędkość filtracji 15m/h jest zbyt duża, aby uzyskać żelazo po filtracji ok. 0,20 - 0,30 mg Fe/l? "


czytaj więcej

Dodano: niedziela 30 września 2007
KONKURS!
Szanowni Państwo!!Redakcja forum www.technologia-wody.pl ogłasza konkurs fotograficzny na największą ilość ciekawych zdjęć o tematyce wodociągowej. Zapraszamy do przesyłania zdjęć wież wodociągowych, obiektów Stacji Uzdatniania Wody, starych zdjęć, urządzeń technologicznych starych i nowych rozwiązań, awarii wodociągowych itp. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody.


czytaj więcej

Dodano: sobota 29 września 2007
Równowaga węglanowo wapniowa wody - czyli kiedy woda jest agresywna, a kiedy mogą się z niej wytrąca
Tematyka równowagi węglanowo - wapniowej jest zapomnianym elementem technologii uzdatniania wody zarówno podziemnej jak i powierzchniowej. Mało kto zastanawiał się w ogóle nad tym zagadnieniem, jeszcze mniej technologów wyznaczało parametry równowagi węglanowej w wodzie. Tymczasem niestabilna woda może być albo agresywna, mając własności korozyjne, sprzyjając niszczeniu urządzeń technologicznych (zwłaszcza filtrów studziennych, rurociągów tłoczących wodę surową, urządzeń napowietrzających, filtrów - albo z drugiej strony mogą się z niej intensywnie wytrącać węglany wapnia czy magnezu i to nie tylko po przegotowaniu, czy podgrzaniu (popularny "kamień"), co również jest przyczyną poważnych komplikacji technologicznych - zwłaszcza przy filtracji. W artykule przedstawiono wstępne zagadnienia z tej dziedziny technologii uzdatniania wody - metody oceny równowagi węglanowo - wapniowej.


czytaj więcej

Dodano: czwartek 20 września 2007
Wyznaczanie długości cyklu filtracyjnego na filtrach ciśnieniowych po manometrach
Jedną z metod określania długości cyklu filtracyjnego - wyznaczania momentu płukania filtrów ciśnieniowych jest porównywanie wskazań manometrów zamontowanych na rurociągu wody surowej i wody uzdatnionej. W zasadzie podstawa metody jest słuszna. W miarę trwania cyklu następuje zapychanie złoża filtracyjnego zatrzymywanym na filtrze żelazem czy ogólnie zawieisną (np pokoagulacyjną), w efekcie czego filtr zaczyna stawiać opory, których wielkość zależy od kilku czynników. Do podstawowych elementów wpływających na zwiększanie strat ciśnienia na filtrze (zwiększanie oporów złoża) zalicza się: stopień zanieczyszczenia wody surowej (zawartość głównie żelaza, lub zawieisny pokoagulacyjnej, jeśli filtracja jest poprzedzona koagulacją), prędkość filtracji i oczywiście długość cyklu filtracyjnego. Ponadto opory filtra zależą od granulacji, rodzaju i wysokości zasypanego złoża filtracyjnego.


czytaj więcej

Dodano: czwartek 20 września 2007
Zapowietrzanie filtrów otwartych - przyczyny, sposoby zapobiegania
Efektywność filtracji wody w zakresie usuwania związków żelaza i manganu (w przypadku uzdatniania wód podziemnych), czy też odfiltrowywania kłaczków pokoagulacyjnych (w toku koagulacji powierzchniowej, czy filtracji po koagulacji objętościowej) zależy w znacznej mierze od czynników hydraulicznych. Jeden z nich - skokowe zmiany prędkości filtracji - został już omówiony we wcześniejszym artykule. Drugi równie ważny to zapowietrzanie filtrów. Przyczyna wydzielania się gazów jest zazwyczaj inna w przypadku filtracji ciśnieniowej i w przypadku filtracji otwartej.


czytaj więcej

Dodano: wtorek 4 września 2007
Chalcedonit w uzdatnianiu wody podziemnej
Chalcedonit jest złożem filtracyjnym, którego własności fizyko - chemiczne stwarzają perspektywy szerokiego zastosowania w technologii uzdatniania wody. Dobrze przebadane wykorzystanie złoża w uzdatnianiu wody podziemnej, potwierdzone wdrożeniami w skali technicznej w filtrach ciśnieniowych, otwartych, dla wód o różnym stopniu skomplikowania wskazuje, że chalcedonit może być z powodzeniem stosowany jako substytut złóż antracytowo - kwarcowych, czy katalitycznych (po wcześniejszym wpracowaniu).


czytaj więcej

Dodano: czwartek 30 sierpnia 2007
SUW Nowy Folwark
Stacja Uzdatniania Wody dla miejscowości Nowy Folwark, jest jednym z wiejskich obiektów eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni. Do użytku oddano ją w 1995 roku, i jak na tamte czasy była bardzo nowoczesna, w pełni zautomatyzowana i z założenia - bezobsługowa. Podstawowym zadaniem zaprojektowanego układu technologicznego jest usunięcie z ujmowanej wody trzeciorzędowej ponadnormatywnych zawartości żelaza, manganu, i amoniaku.


czytaj więcej

Dodano: czwartek 23 sierpnia 2007
Drenaż grzybkowy filtrów ciśnieniowych
Najczęściej stosowanym rozwiązaniem drenażu w filtrach ciśnieniowych są dysze grzybkowe. Ich prawidłowe funkcjonowanie niejednokrotnie wpływa bezpośrednio na jakość uzdatnionej wody. Do niedawna powszechnie stosowane były dysze ceramiczne - o znacznej wytrzymałości, nisko podatne na uszkodzenia w toku normalnych czynności eksplotacyjnych. Z uwagi jednak przede wszystkim na cenę obecnie stosuje się głównie dysze wykonane z tworzywa sztucznego. Ich funkcjonowanie nie zawsze jest prawidłowe i pozbawione problemów. Warto zatem, przy każdej nadarzającej się okazji kontrolować stan dysz i dokonywać ich wymiany (tym bardziej, że nie są to duże koszty).


czytaj więcej

Dodano: piątek 17 sierpnia 2007
Kontrola stanu aeratorów ciśnieniowych
Aerator stosowany w układach uzdatniania wody podziemnej jest urządzeniem najbardziej narażonym na negatywny wpływ związków występujących w wodzie surowej. Szczególnie źle oddziałuje na jego funkcjonowanie siarkowodór, agresywny dwutlenek węgla oraz siarkowodór. Żelazo osadza się na układzie dystrybucji powietrza powodując jego zapychanie i ograniczając ilość powietrza dostarczaną do procesu natleniania. Niejednokrotnie jest to pierwsza przyczyna problmów z usuwaniem żelaza, manganu, czy amoniaku. Dotyczy to zwłaszcza układów uzdatniania wody pracujących w systamie załącz / wyłącz (przestoje w nocy).Do póki aerator pracuje - powietrze wydostaje się przez dysze - żelazo się nie osadza. W momencie wyłączenia przepłwu wody (odcięcie powietrza) żelazo wytrąca się, osadza na ścianach urządzenia, zapycha układ dystrybucji powietrza. Jest to element wymagający ciągłej kontroli i konserwacji.


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 13 sierpnia 2007

Losowe zdjęcia

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
        Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350
Łukasz Weber tel. +48 691 737 853

        biurotechnologia-wody.pl

© Copyright 2019 www.technologia-wody.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl